+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Soglasja občine

Grafični sloji Soglasja občine prikazujejo območja parcel (ene ali več) za katere je občina oz. njen posamezen urad podal soglasja občanom (npr. soglasja k gradnji, prometne zadeve ipd.).

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke:

  • seznam parcel, ki so naštete na posameznem soglasju,
  • glede na datum podane vloge se pridobi in prikaže tudi podatek o tem v katero stanje DKN podatkov spadajo naštete parcele oziroma v katero obdobje spadajo izrisana območja,
  • vpogled v podrobnosti dotične zadeve* (Oznaka zadeve, Št. popisa (vloge), Datum vložitve, Opis, Odgovoren, Status).

Izdelovanje slojev

Nastajanje grafičnih slojev poteka samodejno na osnovi podatkov, ki so za vsak posamezen dotični tip vloge zajeti v sistemu VOPI. Frekvenca obnavljanja grafičnih slojev je nastavljiva (privzet je dnevni prenos podatkov).

Parcele so vpete v prostor na tisto stanje DKN podatkov, ki je veljavno (dostopno) na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovornih za sloje

V primeru nepravilnosti v vnesenih podatkih, ki lahko vplivajo na izdelavo in prikaz grafičnega sloja (npr. parcela, ki je bila evidentirana ob odpiranju zadeve v sistemu VOPI ne ustreza nobeni parceli v podatkovni bazi parcel in takšna ne more biti prikazana v prostoru oz. v grafičnemu sloju) je možno obveščanje (npr. referenta, ki je odgovoren za sloj) z namenom odprave nepravilnosti. S tem ko referent popravi podatek v sistemu VOPI se ob naslednjem prenosu oz. izdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj. Obveščanje je možno na e-mail naslov in/ali v obliki SMS sporočila.

Prikaz grafičnih slojev “Soglasja občine” v 3MAP pregledovalniku

Soglasja občine

* Dostopne pravice za vpoglede v detajle zadev, popise spisov, stranke in dokumente se prevzamejo iz sistema VOPI.