+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Soglasja občine

Grafični sloji Soglasja občine prikazujejo območja parcel (ene ali več) za katere je občina oz. njen posamezen urad podal soglasja občanom (npr. soglasja k gradnji, prometne zadeve ipd.).

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke:

  • seznam parcel, ki so naštete na posameznem soglasju,
  • glede na datum podane vloge se pridobi in prikaže tudi podatek o tem v katero stanje DKN podatkov spadajo naštete parcele oziroma v katero obdobje spadajo izrisana območja,
  • vpogled v podrobnosti dotične zadeve* (Oznaka zadeve, Št. popisa (vloge), Datum vložitve, Opis, Odgovoren, Status).

Izdelovanje slojev

Nastajanje grafičnih slojev poteka samodejno na osnovi podatkov, ki so za vsak posamezen dotični tip vloge zajeti v sistemu VOPI. Frekvenca obnavljanja grafičnih slojev je nastavljiva (privzet je dnevni prenos podatkov).

Parcele so vpete v prostor na tisto stanje DKN podatkov, ki je veljavno (dostopno) na datum nastanka vloge.

Obveščanje odgovornih za sloje

V primeru nepravilnosti v vnesenih podatkih, ki lahko vplivajo na izdelavo in prikaz grafičnega sloja (npr. parcela, ki je bila evidentirana ob odpiranju zadeve v sistemu VOPI ne ustreza nobeni parceli v podatkovni bazi parcel in takšna ne more biti prikazana v prostoru oz. v grafičnemu sloju) je možno obveščanje (npr. referenta, ki je odgovoren za sloj) z namenom odprave nepravilnosti. S tem ko referent popravi podatek v sistemu VOPI se ob naslednjem prenosu oz. izdelavi sloja popravek samodejno prenese v grafični sloj. Obveščanje je možno na e-mail naslov in/ali v obliki SMS sporočila.

Prikaz grafičnih slojev “Soglasja občine” v 3MAP pregledovalniku

Soglasja občine

* Dostopne pravice za vpoglede v detajle zadev, popise spisov, stranke in dokumente se prevzamejo iz sistema VOPI.