+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Zakupnine zemljišč

Zakupnine stavbnih zemljišč prikazuje območja zakupljenih stavbnih zemljišč oz. parcel, ki so v lasti občine in jih ta oddaja občanom v zakup za daljše časovno obdobje.

Vodenje zakupnih pogodb lahko poteka v dokumentnem sistemu ali v aplikaciji ZAST – register zakupnin stavbnih zemljišč, ki je ena izmed namenskih aplikacij za občine.  Več informacij o registru ZAST dobite na tem naslovu.

Sistem 3MAP avtomatično gradi in dopolnjuje sloj z območji  zakupnin na podlagi podatkov, ki jih dobi v dokumentnem sistemu VOPI. Za ostale dokumentne sisteme je potrebna dograditev oz. prilagoditev izmenjave podatkov glede na nameščeni dokumentni sistem.

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke (podatki se prikazujejo neposredno iz registra, v tem primeru ZAST):

 • Št. pogodbe,
 • Status,
 • Leto pogodbe,
 • Datum pogodbe,
 • Datum pričetka,
 • Datum zaključka,
 • Št. let zakupnine,
 • Zakupnina za pogodbe (EUR),
 • Katastrska občina,
 • Parcela,
 • Bonitetni razred,
 • Vrsta rabe,
 • Zakupnina na parcelo (EUR),
 • Št. stranke,
 • Naslov stranke,
 • Naziv stranke,
 • Dodatno pojasnilo.

Prikaz grafičnega sloja “Zakupnine stavbnih zemljišč” v 3MAP pregledovalniku

Zakupnine stavbnih zemljišč