+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Zakupnine zemljišč

Zakupnine stavbnih zemljišč prikazuje območja zakupljenih stavbnih zemljišč oz. parcel, ki so v lasti občine in jih ta oddaja občanom v zakup za daljše časovno obdobje.

Vodenje zakupnih pogodb lahko poteka v dokumentnem sistemu ali v aplikaciji ZAST – register zakupnin stavbnih zemljišč, ki je ena izmed namenskih aplikacij za občine.  Več informacij o registru ZAST dobite na tem naslovu.

Sistem 3MAP avtomatično gradi in dopolnjuje sloj z območji  zakupnin na podlagi podatkov, ki jih dobi v dokumentnem sistemu VOPI. Za ostale dokumentne sisteme je potrebna dograditev oz. prilagoditev izmenjave podatkov glede na nameščeni dokumentni sistem.

Na vsakem izbranem območju je možen vpogled v naslednje atributne podatke (podatki se prikazujejo neposredno iz registra, v tem primeru ZAST):

 • Št. pogodbe,
 • Status,
 • Leto pogodbe,
 • Datum pogodbe,
 • Datum pričetka,
 • Datum zaključka,
 • Št. let zakupnine,
 • Zakupnina za pogodbe (EUR),
 • Katastrska občina,
 • Parcela,
 • Bonitetni razred,
 • Vrsta rabe,
 • Zakupnina na parcelo (EUR),
 • Št. stranke,
 • Naslov stranke,
 • Naziv stranke,
 • Dodatno pojasnilo.

Prikaz grafičnega sloja “Zakupnine stavbnih zemljišč” v 3MAP pregledovalniku

Zakupnine stavbnih zemljišč