+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Ostale GIS storitve

 Ostale GIS storitveOstale spremljevalne storitve obsegajo zlasti pridobivanje GIS podatkov, pripravo in obdelavo GIS podatkov, digitalizacijo projektne dokumentacije ter geokodiranje grafičnih prilog projektne oz. prostorske dokumentacije:

  • pridobivanje podatkov v imenu naročnika oz. pomoč in svetovanje pri postopkih pridobivanja geokodiranih podatkov in grafičnih osnov pri lastnikih podatkov (Geodetska uprava, razna ministrstva),
  • pomoč pri zajemanju in transformacijah geokodiranih podatkov (pisarniških, terenskih meritev, GPS odčitavanj na terenu) in vzpostavljanje GIS podatkovnih baz le teh,
  • priprava namenskih slojev in analize GIS podatkov,
  • podpora pridobivanju slojev komunalnih katastrov (energetika, telefonija, vodovod, kanalizacija, občinske ceste, parkirišča, toplovod, kabelska televizija, plinovod, zelenice, ekologija, …),
  • dajanje strežniških storitev v najem in njihovo vzdrževanje,
  • izdelava namenskih modulov za uporabo z namiznimi orodji ArcView in uDig.