+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

SMIP Agent (Edge Gateway) – podatkovni koncentrator in dispečer

Kaj je SMIP Agent in za kaj ga uporabljamo:

SMIP Agent je prehod (ang. gateway) za varno skalabilno povezovanje naprav s SMIP oblakom ali drugim privatnim oblakom.

Ključne prednosti SMIP Agenta so:

 • Povezljivost – povezuje (lokalne) naprave prek različnih vmesnikov in protokolov.
 • Varnost – zagotavlja upravljanje varnosti uporabnikov, pretoka podatkov in preverjanje pristnosti naprav.
 • Upravljanje naprav – omogoča enostavno konfiguriranje, nadzor in upravljanje posameznih ali skupine priključenih naprav.
 • Upravljanje podatkov – sprejema, prevaja, shranjuje in upravlja podatke priključenih naprav.
 • Orkestracija – vodi dogodkovne poteke med notranjimi in zunanjimi storitvami.
 • Integracija – omogoča preprosto API integracijo z lokalnimi aplikacijami in zunanjimi storitvami v oblaku.

Možnosti in področja uporabe:

Povsod, kjer želimo varno povezati naprave z oblakom za izmenjavo podatkov (družinska hiša, večstanovanjska stavba, industrija, proizvodni obrati … )

Glavne funkcionalnosti SMIP Agenta so:

Povezljivost

 • Povezljivost naprav: povezuje se z lokalnimi napravami (senzorji, komunikacijski moduli, npr. Bluetooth, Wi-Fi, …) preko različnih vmesnikov (Ethernet, USB, CAN, RS-485, …) in prek različnih protokolov (Modbus RTU, Modbus TCP / IP, W-MBUS, …). Podpore za nove protokole in naprave nenehno širimo.
 • Povezljivost storitev: lahko se poveže z različnimi (RESTful) spletnimi storitvami, kot npr. vremenske storitve, storitve optimizacije energije pametnega omrežja itd.
 • Povezljivost z oblakom: povezuje se predvsem z oblakom SMIP, vendar se lahko po potrebi poveže tudi z oblaki drugih, velikih ponudnikov.

Varnost

 • Avtorizacija in avtentikacija prek SMIP Clouda: vsakemu SMIP Agentu so dodeljene lastne poverilnice za varen dostop v oblaku. Vsi SMIP Agenti so konfigurirani in nadzorovani prek SMIP Clouda. Glavni protokol, ki se uporablja za komunikacijo SMIP Agenta z oblakom je MQTT preko TLS ali MQTT prek varne spletne vtičnice (Web sockets).
 • Komunikacijsko šifriranje: za komunikacijo z oblakom se uporablja TLS 1.2 enkripcija.
 • Lokalna konfiguracija: vsak SMIP Agent ima svoje lastno skrbniško geslo za lokalni dostop (brez privzetih skrbniških gesel).
 • Področja odgovornosti in administriranje: SMIP Agent lahko upravljajo različne skupine skrbnikov v skladu s svojimi pooblastili. Skrbniki lahko dostopajo samo do SMIP Agentov (ter metapodatkov in dokumentacije) v svojem področju odgovornosti.
 • Posodobitve certifikatov: lokalna shramba zaupanja vrednih izdajateljev se lahko posodablja po potrebi iz oblaka SMIP.

Upravljanje podatkov in dogodkov

 • Dostop do podatkov: omogoča dostop do podatkov povezanih naprav v realnem času iz oblaka. Oblak lahko pošilja zahtevke in sprejema odgovore v realnem času.
 • Posredovanje podatkov: SMIP Agent lahko zbira podatke iz različnih podatkovnih virov (naprav, storitev) in jih posreduje različnim naslovnikom, kot so oblak SMIP ali drugi oblaki, prehodi itd.
 • Normalizacija in poimenovanje podatkov: normalizira surove podatke iz virov podatkov (naprave, storitve) v skupno obliko, ki omogoča enostavno integracijo in je primerna za obdelavo in vizualizacijo v oblaku na uporabniku prijazen način.
 • Virtualne spremenljivke: omogočajo definiranje novih spremenljivk, izraženih s podatki iz različnih virov. Virtualne spremenljivke se lahko na primer uporabljajo za izračun kumulativnih vrednosti (skupna moč kot vsota delnih moči, števila vseh aktiviranih alarmov…).
 • Alarmiranje: SMIP Agent lahko generira nastavljive alarme in jih pošlje v oblak ali na drugi prehod. Npr. SMIP Agent nadzoruje delovanje skupine naprav in sproži alarm v primeru odstopanj (npr. “ni uspelo komunicirati z napravo / senzorjem “,” temperatura naprave presega kritično vrednost “,” stanje akumulatorja je nizko “).
 • Načrtovanje opravil in skriptna logika: SMIP Agent izvaja skripte, ki obdelujejo normalizirane podatke iz različnih virov:
  • Interoperabilnost naprav: dogodki, ki jih sproži ena naprava lahko vplivajo na drugo napravo. Npr. z obdelavo podatkov iz različnih naprav se lahko izračunajo nekatere nove vrednosti, ki nato prožijo različne dogodke ciljane za drugo napravo oz. njeno skriptno logiko v SMIP Agentu ali v SMIP oblaku.
  • Interoperabilnost podatkov: normalizirani podatki iz naprav in spletnih storitev se lahko uporabijo kot nov vhod v skriptno datoteko za proizvodnjo izhodov, usmerjenih na druge naprave ali spletne storitve. Ker SMIP Agent uporablja normalizirane podatke, lahko medsebojno poveže različne podatke virov na dovolj preprost način.
  • Interoperabilnost z oblakom: skripte lahko poslušajo dogodke v oblaku in obratno. Skripte na SMIP Agent-u lahko komunicirajo s skriptami v SMIP oblaku.
  • IoT urnik: izvajalec opravil (tipa CRON) lahko izvaja različne skripte skladno z nastavljenim urnikom.

Podpora SMIP oblaka:

 • Aktivacija končnega uporabnika: končni uporabnik sam aktivira dostop do svojih priključenih naprav tako, da s podporo vgrajenih varnostnih ukrepov prek SMIP oblaka pridobi dostop do svojega SMIP Agenta (ali do naprav, ki imajo že integriran SMIP Agent). S tem se drastično zmanjša odvečno upravljanje večjega števila končnih uporabnikov v oblaku.
 • Vsebina v oblaku: digitalni dvojček – vizualizacija podatkov, shranjevanje podatkov, skriptni procesi in drugi moduli so v celoti združljivi s SMIP Agenti.
 • Vzdrževanje SMIP Agenta na daljavo
  • Nadgradnje programske opreme: vse zgoraj naštete funkcionalnosti se lahko na kateremkoli povezanem SMIP Agentu kadarkoli posodobijo prek SMIP oblaka.
  • Nadgradnje konfiguracije in vsebine: spremenljivke, alarmi, skripte in druge definicije se lahko kadarkoli nadgradijo iz SMIP oblaka na kateremkoli povezanem SMIP Agentu, zato je vedno mogoče spremeniti obnašanje SMIP Agenta, kadar je to potrebno.
  • Sistemska statistika in performanse: SMIP oblak omogoča dostop do različnih sistemskih in zmogljivostnih statistik, npr. obremenitev CPU, poraba pomnilnika, količina I/O bajt prenosov in časi izvajanja, zapisi morebitnih napak v obliki dnevniških datotekah, ipd.
  • Podatkovna baza IOT naprav: vsebuje zapise pomembnih parametrov in metapodatkov vseh SMIP Agentov. Podatkovna baza naprav je osrednji modul v SMIP oblaku, ki omogoča zagotavljanje varnosti IoT naprav in njihovega vzdrževanja preko interneta. Vsebuje ključe za dostop do SMIP Agentov ter metapodatke in dokumentacijo o fizičnih napravah ter zgodovino njihovega vzdrževanja (različice strojne in programske opreme, serijske številke ipd. Deli te baze naprav so dostopni tudi uporabnikom – upraviteljem in drugim tehničnim osebjem.
  • Orodja za vzdrževanje in razvoj: skrbniki in IoT razvijalci lahko uporabljajo orodja v SMIP oblaku za razvijanje novih vsebin za svoje naprave (npr. skripte), preskus na eni testni enoti SMIP Agenta ter naročilu produkcijskih kod za aktivacijo novih SMIP Agentov. Nadgradnja funkcionalnosti programske opreme SMIP Agent na že nameščenih (na mestu) SMIP Agentih je pomemben del življenjskega cikla IoT naprav in je prav tako podprt preko SMIP oblaka. Enako velja za spremembe v obnašanju obstoječih SMIP Agentov (npr. dodajanje nove spletne komunikacije s pametnim omrežjem, dodajanje podpore za nov TCP protokol, …), ki ga uporabniki skrbniki lahko hitro preskusijo in nato naročijo prenos na večje število SMIP agentov.

 

SMIP Agent je eden izmed produktov, ki jih v povezavi s pametno informacijsko platformo SMIP Cloud razvijamo v okviru skupne blagovne znamke SMIP Connect.

SMIP Connect logo orange

ZA DODATNE INFORMACIJE NAM PIŠITE NA <info@smipconnect.com>

ALI NAS POKLIČITE NA TELEFON <+386 5 611 7000>.

 

what_is_your_iot_strategy?