+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

SMIP City

Aplikacija SMIP City je namenjena upravljanju množice različnih naprav in podatkov iz enega mesta.

Mestnim oblastem omogoča nadzor in uporabo različnih naprav in podatkovnih virov za ustvarjanje novih storitev, ki temeljijo na internetu stvari.

“Upravljanje skupin vaših naprav”

Spletna in mobilna aplikacija je namenjena končnim kupcem merilnikov ter drugih pametnih naprav in lokalnim skupnostim, ki imajo v lasti ali v upravljanju večjo skupino enakih ali različnih naprav.

Omogoča celovit pregled nad stanjem le teh:

  • Pregled nad vsemi napravami na enem mest.
  • Pregled nad trenutnim statusom delovanja (aktivno, ne deluje, ni signala, …).
  • Pošiljanje dogovorjenih opozoril in alarmov ter po potrebi tedenskih in mesečnih poročil skrbnikom skupin.
  • Kataster nameščenih naprav (opis in zemljevid lokacij nameščenih strojev, postrojenj, instalacije IoT naprav, okoljskih merilnih postaj, različnih senzorjev in tipal, parkirišč, panojev, števcev prometa, …).
  • Kontaktni podatki o vzdrževalcih posameznih naprav
  • Podatki o zadnjih preventivnih in kurativnih posegih
  • Oddaljeno spremljanje, nadziranje in upravljanje parametrov delovanja naprav od kjer koli.
  • Vgrajen napreden sistem za upravljanje n-nivojske hierarhije uporabnikov, vlog in pravic za delo s sistemom.

Prav tako je SMIP City namenjen proizvajalcem opreme, ki zaradi zagotavljanja dodatnih posprodajnih storitev želijo imeti dokumentiran pregled nad trenutnim stanjem prodanih naprav in slediti delovanju svojih naprav po svetu s ciljem preventivnega vzdrževanja. Glej tudi dodatno funkcionalnost “Servisni režim”

SMIP City je eden izmed produktov, ki jih v povezavi s pametno informacijsko platformo SMIP Cloud razvijamo v okviru skupne blagovne znamke SMIP Connect.

SMIP Connect logo orange

ZA DODATNE INFORMACIJE NAM PIŠITE NA <info@smipconnect.com>

ALI NAS POKLIČITE NA TELEFON <+386 5 611 7000>.

 

what_is_your_iot_strategy?