+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Luška dispozicija praznuje 20. obletnico

Objavljeno : 13 septembra, 2012

 

Septembra 2012 je minilo dvajset let, odkar je v Luki Koper v redni uporabi elektronska luška dispozicija za naročanje storitev in računalniška izmenjava podatkov med Luko Koper, pomorskimi agenti in špediterji, rezultat našega uspešnega projekta SDISET (“Sprejemanje DISpozicij in vodenje centralne Evidence Tovora”).

Projekt SDISET je leta 1992 pomenil pravo revolucijo, saj je za vse neposredne uporabnike  pretovornih in skladiščnih storitev Luke Koper, to je špediterje in pomorske agente, vpeljal izključno elektronsko naročanje del (“sklepanje operativnih pogodb za dela s tovorom”) in zagotovil tudi sprotno elektronsko povratno poročanje o izvedenih naročenih delih.

Z elektronsko dispozicijo smo s projektom SDISET vpeljali tudi druge elektronske dokumente, potrjevanje prenosa lastništva med agenti in špediterji (dokument “Brez zadržka”), vpeljali elektronska vskladiščenja in izskladiščenja, na osnovi katerih smo vzpostavili avtomatsko odpiranje “skladiščnih kartic” blagovnih evidenc ter razdolževanje le te ter v obliki računalniške izmenjave sporočil v dejanskem času uvedli povratno elektronsko obveščanje naročnikov  o izvršenih naročenih storitvah.

S tem so šle v zgodovino dotedanje papirne dispozicije, t.i. “Rdeče” za vhod blaga (zdaj DVH), “Modre” za izhod blaga (zdaj DIZ)  in “Rumene” za vsa dodatna dela (zdaj DDD) znotraj carinske cone Luke Koper, ki so jih morali naročniki storitev izpisovati v šestih kopijah …

Luški glasnik 10/2012 - 20 let luške dispozicije (prispevek pdf)

Prispevek v LG-10/2012

Več o projektu SDISET dobite tu …