+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Elektronske storitve za občane

Vzpostavitev kvalitetnega zalednega sistema za podporo zalednim postopkom znotraj občinske uprave (back-office) omogoča občinski upravi, da se prične odpirati z elektronskimi storitvami tudi navzven, k občanom.

Na ta način občine omogočijo občanom dostop do marsikatere informacije in elektronske storitve občine brez časovnih omejitev 24h/7dni. Uvajanje javnih e-storitev občine je ne samo velika pridobitev za občane in poslovne subjekte temveč ima posredne koristi tudi sama občinska uprava, saj so na ta način javni uslužbenci v veliki meri razbremenjeni marsikaterih rutinskih a časovno zahtevnih postopkov priprave pisnih informacij na podlagi vlog občanov, zlasti na področju urejanja prostora.

Elektronske storitve za občane obsegajo:

  • servise za dinamično izdelavo informativnih izračunov – običajno so ti vezani na namenske zaledne aplikacije upravljanja s prostorom (NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, KOPR – komunalni prispevek, LOKI – lokacijska informacija),
  • servise za sprejemanje elektronskih vlog iz portalov občin neposredno v zaledni sistem za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI,
  • servise avtomatsklega obveščanja in druge oblike podpore e-poslovanju občana z občinsko upravo.

iKOPR – informativni izračun komunalnega prispevka

Storitev je namenjena informiranju občanov, potencialnih investitorjev, ki v odvisnosti od vnešenih podatkov na poizvedovanje vrne izračun komunalnega prispevka, ki bi ga plačali za priključitev na javno komunalno opremo občine

Preberi več

 iLOKI – informativna lokacijska informacija

Občan lahko na občinskem portalu v dejanskem času pridobi (neuradno) lokacijsko informacijo za poljubno parcelo na območju občine ter po želji odda e-vlogo za pridobitev uradnega dokumenta.

Preberi več

iNUSZ – informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

iNUSZ občanu vrne podrobno specifikacijo izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poljubno izbrano lokacijo, namembnost in površino, skladno z občinskim odlokom.

Preberi več

 e-Vloge – oddaja e-vlog preko občinskega portala neposredno v dokumentni sistem VOPI

Storitev e-Vloge je namenjena občinam, ki želijo uporabnikom občinskih storitev omogočiti predajo vlog tudi v elektronski obliki neposredno iz spletnega mesta občine ali iz  državnega portala ESJU.

Preberi več