+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

iVrtci

informativni izračun razreda znižanega plačila vrtca

iVrtci je brezplačna javna spletna aplikacija, ki zainteresiranim staršem vrne informacijo o razredu znižanega plačila vrtca glede na dohodke in premoženje družine.

iVrtci - Informativni izračun razreda znižanega plačila vrtcaiVrtci je namenjena informiranju staršev, prosilcem za znižanje plačila vrtca. Vzpostavljena je bila leta 2007 v okviru državnega projekta eVrtci. Aplikacijo redno posodabljamo z letno lestvico razredov, ki jo objavi MŠŠ konec vsakega  tekočega leta za naslednje leto.

Aplikacijo iVRTCI ali povezavo nanjo lahko občine vključijo v svoje občinske portale brezplačno.

Na informativni izračun ZNPV

Opomba:

S 1. 1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), ki je prinesel bistvene spremembe v postopku obračuna in vrednotenja premoženja družine, izvajanje postopkov izdajanja odločb pa so bili prenešeni iz občin na Centre za socialno delo.

S tem je bilo delo na obnavljanju letnih obračunskih tabel iVrtci in eVrtci ustavljeno.

Aplikaciji iVrtci in eVrtci novega obračuna in novih postopkov od leta 2012 dalje ne podpirata več in sta opuščeni.