+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

JANA – javna naročila

Vodenje javnih naročil

JANA - Vodenje javnih naročilJANA je namenjena enotnemu vodenju postopkov in nadzoru vseh javnih naročil velikih in malih vrednosti, od pogodb do naročilnic. Aplikacija je vezana na aplikacijo za vodenje postopkov VOPI, iz katere črpa podatke.

Aplikacija omogoča:

  • Vnos javnega naročila
  • Pregled vseh javnih naročil oziroma javnih naročil pod določenim kriterijem s skupnimi zneski
  • Izpis pregledov glede na postavljene kriterije
  • Statistična poročila o javnih naročilih (akcija je namenjena skrbniku aplikacije)
  • Z vnosom JAVNEGA NAROČILA imamo enotno evindentirano osnovne podatke o JN, zaznamke (podatke o ponudniku in ponudbi), podatke o ponudnikih JN, proračunski postavki ter enotno shranjeno vso dokumentacijo javnega naročila.

Z vnosom JAVNEGA NAROČILA imamo enotno evindentirano osnovne podatke o JN, zaznamke (podatke o ponudniku in ponudbi), podatke o ponudnikih JN, proračunski postavki ter enotno shranjeno vso dokumentacijo javnega naročila.