+386 5 611 7000

Custom development

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

NARO – naročilnice

NARO - naročilniceNaročilnice

Aplikacija NARO je namenjena vpeljavi enotnega sistema izdajanja in vodenja naročilnic. Zaradi kontrole na črpanje proračunskih sredstev se program NARO navezuje na program  JANA – Vodenje javnih naročil.

Aplikacija omogoča:

  • številčenje naročilnic je enotno za celotno občino
  • naročilnice lahko izdelujejo pooblaščeni referenti po posameznih uradih (pri vnašanju naročilnice ni posebnih omejitev glede na dovoljenja za posameznega referenta)
  • izpis naročilnice je enoten za celotno občino
  • vsaka naročilnica ima lahko eno ali več postavk, ki natančneje opredeljujejo predmet naročila
  • pri pripravi naročilnice mora referent obvezno določiti na katero proračunsko postavko se naročilnica nanaša – od kje se črpajo sredstva (izvaja se kontrola na obstoj proračunske postavke)
  • priprava podatkov naročilnice za prenos v finance (rezerviranje sredstev po proračunskih postavkah)