+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

(X) REON – nepremičnine občine

(umaknjeno iz ponudbe, 2018)

Vodenje registra občinskih nepremičnin

REON - Vodenje registra občinskih nepremičninREON je aplikacija za podporo vodenju evidence občinskih nepremičnin.

Za začetno vzpostavitev podatkov in nadaljnje delo z aplikacijo REON je ključna vzpostavitev relacijske podatkovne baze (podatki iz GURS/REN v 15 relacijskih tabelah), saj je lahko zapisov tudi več deset tisoč, ki jih je potrebno pregledati in potrditi. Tu vam pomagamo mi.

 

reon-podatkovni_delZačetna vzpostavitev podatkovne baze je proces, ki obsega:

  • prevzem podatkov GURS / REN »vse nepremičnine v lasti občine« – podatke se uvozi v bazo REON, vsi podatki so označeni kot »neprečiščeni«,
  • prevzem podatkov GURS / ZK (zemljiški kataster), KS (kataster stavb), RPE (register prostorskih enot),
  • prevzem internih podatkov OBČINE o lastništvu svojih nepremičnin ter vparjevanje le teh z GURS/REN, GURS/ZK in GURS/KS (če obstaja skupni enolični imenovalec)
  • vzpostavitev začetnega stanja, kjer so zapisi iz REN, ki se ujemajo z občinskimi evidencami, že označeni kot »pregledani«, s statusom so v lasti oz. niso v lasti občine.

REON - Vodenje registra občinskih nepremičninPostopek vzpostavitve začetnega stanja podatkov je elementaren, če za OBČINO vzpostavimo začetno stanje le na osnovi (relacijske) tabele VSE NEPREMIČNINE V LASTI OBČINI pridobljene od GURS, ker podatkov ne primerjamo in vsklajujemo s podatki iz občinskih evidenc in je nadaljnje razčiščevanje vseh zapisov prepuščeno uporabniku.

Nadaljnje delo z REON, pregledovanje in urejanje vzpostavljenih podatkov nato poteka:

  • posamično – izvaja ga uporabnik aplikacije REON, objekt po objekt, s primerjanjem razpoložljivih podatkov iz REN, ZK, KS in lastnih,
  • skupinsko – opravimo mi v sodelovanju z uporabnikom v OBČINI, z dodatnimi analizami in obdelavami podatkov v bazi, če za posamezne skupine objektov uporabnik lahko določi skupne lastnosti oz. značilnosti.

Aplikacijo REON sestavljata dva medsebojno povezana modula:

Aplikacija REON – podatkovni del

Tu uporabnik izvaja razčiščevanje podatkov tako, da vse zapise, ki imajo status reševanja “Nepregledano” pregleduje in ureja, dokler jim ne določi status reševanja »Pregledano« ali »Zgodovinski zapis«. REON podpira različne načine izbora podmnožice zapisov s filtriranjem po stopnji reševanja. Prav tako omogoča izvoz s filtrom izbranih zapisov v preglednice oz. za vračilo podatkov na GURS. Za lažje in bolj sistematično delo je REON organiziran v dve področji:

 • Podmnožica REOP – občinske parcele
 • Podmnožica REOS – občinski deli stavb

Za izbrani objekt, urejamo naslednje podatke:

 • Osnovni podatki – osnovni tehnični podatki so nastavljeni iz REN, urejanje: neto površina, uporabna površina, upravitelj, …
 • Vrednost – vrednost iz REN, knjigovodska, cenitvena, pogodbena vrednost
 • Raba – dejanska raba iz REN, lahko popravijo
 • Lastniki – podatki iz REN, naziv, delež
 • Parcele – podatek pri delu stavbe
 • Zadeve – neposreden vpogled v vse povezane spise v sistemu za pisarniško poslovanje (OIS/VOPI)
 • Zemljiška knjiga – lastniki – dodajanje zapisov, prevzetih iz zemljiške knjige
 • Vpogled v ostale registre – pokaže se primerjava trenutnih podatkov med REON, REN in KS oz. ZK
 • Zadnja sprememba – vpogled v zadnji dogodek ter zgodovino vseh ogledov in sprememb zapisov

REON smo razvili z orodji za razvoj spletnih aplikacij tipa DocRep, zato ima standardni nabor orodij za delo s podatki ter videz ekranov kot vse naše DocRep aplikacije.

Aplikacija REON – grafični del

Je močan pripomoček za hitrejše, vizualno pregledovanje in razčiščevanje podatkov po posameznih območjih. Realiziran je v  GIS pregledovalniku 3MAP, kjer na sloju podatkov “REON” prikazuje vse objekte iz registra občinskih nepremičnin REON. Prikazani objekti so označeni glede na njihov trenutni status reševanja. Objekte, ki nas zanimajo, lahko poiščemo po kriteriju ali s klikanjem po njih pridobimo informacije o objektu.
S klikom na izbrani objekt v grafiki (parcela, stavba) neposredno odpremo aplikacijo za urejanje podatkov o izbranem objektu. Spremembe statusa zapisa so takoj vidne tudi v grafiki.

Ostale aplikacije

Za celovito upravljanje posameznih skupin občinskih nepremičnin so na razpolago namenske aplikacije, kot npr.:

ter dodatni grafični sloji v 3MAP pregledovalniku prostorskih podatkov, ki omogočajo vpogled v zgodovino, kot npr:

 • zgodovina parcel,
 • zgodovina registra stavb,
 • zgodovine DOF posnetkov …

Se vaši problemi nahajajo tu nekje?

Pokličite nas ali nam pišite …