+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Povprečno 1000 avtomatsko izdelanih informacij mesečno z aplikacijo iLOKI

Objavljeno : 24 marca, 2011

Koliko lokacijskih informacij morate pripraviti na mesec v občini? Ali bi se obremenitev občinskega urada zmanjšala, če bi občan lahko takoj prejel avtomatsko izdelano neuradno informacijo?  iLOKI je spletna aplikacija, namenjena prav temu – avtomatski izdelavi informacije o namenski rabi zemljišča za izbrane parcele, spletna storitev, ki je od avgusta 2007 javno dostopna vsem na spletnem portalu Mestne občine Koper.

iLOKI uporabljajo mnogi, zelo je priljubljena pri nepremičninskih agencijah. Dodatna prednost aplikacije je tudi možnost oddaje vloge za pridobitev uradne informacije, v kolikor neuradna ne zadošča. Ker v Mestni občini Koper podpirajo razvoj aplikacij za e-občane in e-poslovanje, je v javno spletno aplikacijo iLOKI vključena tudi neposredna možnost oddaje elektronske vloge za pridobitev uradnega dokumenta. Tako lahko občan, ki je preko iLOKI na občinskem portalu pravkar pridobil neuradno informacijo (in to v velikem številu primerov že zadošča kot prva informacija), po potrebi takoj tudi nadaljuje ter odda elektronsko vlogo za pridobitev uradne pisne informacije.

Elektronska vloga je spletna forma, ki se že predizpolni s predhodno vnešenimi podatki iz iLOKI in je povezana z zalednim dokumentnim sistemom za vodenje postopkov v občini. Po potrditvi oddaje e-vloge se tako podatki neposredno prenesejo v zaledni dokumentni sistem za pisarniško poslovanje VOPI  kot vhodni dokument, evidentiran v Glavni pisarni. Računalniško podprti procesni del postopka obravnave zahtevka občana (izdelava uradnega izhodnega dokumenta “Informacija o namenski rabi zemljišča”) je isti, kot ga uporablja javna spletna aplikacija iLOKI. Ta obdela prejeto vlogo, iz GIS podatkov pripravi zahtevano informacijo ter za razliko od iLOKI tudi pripravi in oblikuje izhodni dokument. Uslužbenec, ki rešuje postopek, že izdelan dokument pred predajo v odpremo stranki le pregleda, po potrebi uredi ter ga overi s podpisom.

Elektronska storitev MO Koper iLOKI je za občane/podjetja dokaj popularna, saj je bilo v triletnem obdobju od vpeljave iLOKI avgusta 2007 do decembra 2010 povprečno število avtomatično izdelanih informacij nekaj čez 1000 na mesec .

 

2010-iloki-promet-600

(povprečno 1000 avtomatsko izdelanih informacij na mesec v triletnem obdobju od vpeljave iLOKI avgusta 2007 do decembra 2010)

Ustrezna temu je tudi razbremenitev uslužbencev v Uradu za okolje in prostor z rutinskim deli, skrajšan je čas od prejema vloge (zahtevka) do izdaje uradnega dokumenta in zagotovo  je tudi zmanjšano število človeških napak pri pregledovanju in naštevanju vseh predpisov, ki veljajo za dotično območje.

Več o iLOKI dobite tu »