+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

TehnologijeTehnologije - Spletne aplikacije

Spletne aplikacije razvijamo na podlagi lastno razvitih spletnih ogrodij (angl. web framework). Ta ogrodja nam omogočajo razvoj namenskih aplikacij za delo z dokumenti ter namenskih GIS aplikacij (angl. GIS – geographic information system), obogatenih spletnih aplikacij (angl. rich internet application – RIA), namenskih spletnih poizvedovalnikov po podatkovnih bazah in drugih spletnih aplikacij.

485-onoracleŽe od leta 1993 smo partnerji podjetja Oracle. Takrat smo se odločili, da bomo za podatkovna skladišča pri naših aplikacijah uporabljali relacijsko bazo Oracle.

Danes večji del razvoja opravimo v Javi, v kateri pripravimo večino strežniških storitev, v določenih primerih pa v Javi razvijamo tudi odjemalce.

Z lastnim razvojem tudi uspešno povezujemo različne odprtokodne rešitve, kot so: MapServer, OpenOffice.org, MyBatis/iBatis, iText in podobne. Atributne in grafične podatke shranjujemo in obdelujemo v podatkovnih bazah Oracle in PostgreSQL.

Tehnologije - Spletne aplikacijeRazvili smo lastna orodja za razvoj spletnih aplikacij ter za hitro vzpostavitev poljubnih pametnih obrazev in aplikacij za delo z dokumenti, ki so uporabniku takoj dostopni preko spletne aplikacije in tudi preko mobilnih aplikacij za naprave Android.

Razvili smo lastno IoT platformo za hiter razvoj spletnih aplikacij v oblaku ter z apodporo računalništva na obrobju na področju pametnih naprav in interneta stvari.

Tehnološka znaja

Platforme:

 • Windows
 • Linux
 • Android
 • Java
 • Oracle
 • PostgreSQL / PostGIS
 • Mapserver
 • Geoserver

Okolja in ogrodja:

 • Razvoj aplikacij za namizje in splet
  • IDE: Eclipse
  • j2SE desktop: AWT, Swing
  • ostalo desktop: SWT, Eclipse plugins
  • Java Applets
  • j2EE Servlets
  • myBatis / iBatis
  • (JPA – Hibernate, EJB, JSP, JSF, …)
  • (HTML, CSS, JavaScript, …) XML, XSLT
  • JAX-RS (RESTful web services)
  • jQuery
  • Infinispan
  • Quartz
  • Android
 • Razvoj GIS:
  • Mapserver
  • Geoserver
  • (OpenLayers)
  • PostGIS
  • uDIG
  • GeoTools
  • QuantumGIS
  • GDAL
 • Razvoj Oracle
 • Sistemski del
  • Linux
  • CVS,
  • Bugzilla (Eclipse Mylyn),
  • CalDAV, Lightning
  • VMWare
  • VirtualBox
  • MediaWiki

Organizacijska znanja

 • Vodenje projektov
 • Analiza in načrtovanje