+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

V občini Piran je zaživela e-storitev za občane iKOPR

Objavljeno : 16 julija, 2010

Na portalu občine Piran je zaživela aplikacija za informativni izračun komunalnega prispevka.

iKOPR oz. Informativni izračun komunalnega prispevka  je spletna aplikacija, ki zainteresiranim potencialnim investitorjem na območju občine v dejanskem času izračuna višino komunalnega prispevka, ki ga je potrebno plačati za priključitev na javno komunalno infrastrukturo. Za izračun  mora uporabnik v iKOPR podati najmanj oznako parcele ter neto tlorisno površino objekta.

Iz lege parcele iKOPR ugotovi območje KOPR določeno z občinskim odlokom. Velikost parcele iKOPR pridobi iz podatkov zemljiškega katastra. Poljubno površino parcele lahko vnese tudi uporabnik sam. V tem primeru bo iKOPR upošteval vneseni podatek. Ta možnost je zanimiva predvsem za odločanje, ali ne bi prevelike parcele morda razparcelirali na manjše gradbene parcele.

V primeru spremembe namembnosti objekta ter dograditev oz. nadgraditev obstoječih objektov, ponovite izračun dvakrat, z novimi in s starimi podatki, da dobite razliko. iKOPR upošteva parametre občinskega odloka po posameznih območjih komunalne opremljenosti.

iKOPR lahko pokličemo celo iz GIS pregledovalnika prostorskih podatkov 3MAP. Kar je potrebno storiti je, da aktivirate sloj “Območja komunalne opremljenosti” in z orodjem “Info” za poizvedbe kliknete v parcelo.

iKOPR je univerzalna spletna aplikacija. Za implementacijo rešitve v  občini potrebuje le podatke občinskega odloka ter območja obračuna komunalnega prispevka, ki so priloga odloku.

20100716-ikopr_v_piranu

informativni izračun komunalnega prispevka (iKOPR) v občini Piran

Spletno aplikacijo iKOPR občine Piran si lahko ogledate na občinskem portalu www.piran.si v rubriki Pomembne povezavena oz. na vstopni strani v javne prostorske podatke občine Piran.