+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

AVTI – terminal avtomobilov

Vodenje pretovornih in skladiščnih manipulacij na Avtomobilskem terminalu

AVTI - terminal avtomobilovAplikacija se uporablja na Avtomobilskem terminalu od leta 1997 za sprotno evidentiranje vseh premikov vozil, ki kot tovor potujejo skozi Luko Koper.  Omogoča zajem podatkov na terenu (prihodi do 4.000 vozil z ladjo in do 400 vozil z vlakovnimi kompozicijami, dnevna odprema iz Luke na kopno do 400 vozil). Evidentiranje na trerenu je podprto z odčitavanjem črtnih kod z VIN oznako (vehicle identification number). 

Potreba po namenskem razvoju take aplikacije je nastala predvsem iz zahtev komitentov, ki potrebujejo stalno, sprotno in ažurno obveščanje o dogodkih z njihovimi vozili na podlagi njihovih elektronskih naročil.

Računalniški program AVTI omogoča hitro prilagajanje spremembam na trgu, saj je vključitev novega komitenta in prilagoditev novim ali spremenjenim potrebam po računalniški izmenjavi podatkov s posameznim komitentom enostavna in nastavljiva s strani uporabnika.

Na ta način uspešno podpira spreminjajoče se zahteve naročnikov po dnevni računalniški izmenjavi podatkov o stanju vozil, kjer ima vsak uvoznik oz. izvoznik svoj lasten standard in interno strukturo za sporočila (najava prihodov vozil, najava odhodov vozil, najava potrebnih del na skladišču). Namenskim spletni poizvedovalnik dodatno omogoča svojim komitentom tudi neposreden vpogled v trenutno stanje njihovih vozil na skladišču na Terminalu avtomobilov Luke Koper.

Rezultati

Informacijski sistem je uspešno sledil razvoju in širjenju prometa v Luki. Iz začetnega letnega prometa 30.000 vozil v letu 1997 je uspešno podpiral operativne manipulacije pretovora in skladiščenja več kot 750.000 vozil v letu 2017. Program AVTI sproti prilagajamo in dograjujemo s funkcionalnostmi glede na potrebe in želje obstoječih in novih komitentov. V letu 2011 je bil dopolnjen s podporo PDI & PDS servisnim storitvam na Terminalu.

Celoten informacijski sistem AVTI lahko upravljata le dva dispečerja, ki sta v stiku z izvajalci na terenu ter en dispečer, ki je v stiku z naročniki storitev in lastniki vozil (priprave podatkov, poročil, sprejemanje nalogov, izdelave različnih dnevnih, tedenskih, mesečnih statistik, pregledi opravljenih storitev na skladišču, ugotovljenih poškodb, ipd).

Vodenje pretovornih in skladiščnih manipulacij na Avtomobilskem terminalu

O sistemu AVTI si lahko več preberete tudi tu …