+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Gibanja kontejnerja v Luki

Sporočila o izvršenih premikih kontejnerjev (aplikacija “KTGI”)

Aplikacija KTGI – Gibanja kontejnerjev je bil projekt, realiziran v letu 1993 za Luko Koper.  KTGI v zaledju informacijskega sistema MARKO v realnem času samodejno izdeluje formalizirana elektronska sporočila KTGI – Gibanje kontejnerja, s katerimi sproti obvešča lastnika zabojnika o vseh izvršenih premiki njihove lastnine (glej projekt KOPA – sprejemanje sporočil KTGI) ter naročnika premikov (pomorskega agenta in špediterja) o izvršenih naročilih premikov zabojnikov v Luki Koper. Premiki se sporočajo od prevzema zabojnika do odpreme iz Luke.

Elektronska sporočila KTGI nastajajo v sistemu MARKO za operativno vodneje kontejnerskega terminala, z vsakim izvršenim premikom zabojnika. Premiki so lahko fizični ali pa le administrativni. Vsak premik pri tem spremeni status zabojnika skladno z “Modelom prehodov stanj”. Vsak izvšeni premik zabojnika, v kolikor vsebuje tovor, se avtomatično evidentira tudi v Centralni evidenci blaga v Luki Koper, s katero se izvaja tudi carinski nadzor blaga.

Aplikacija KTGI - Gibanja kontejnerjev v Luki Koper

Z Modelom prehodov stanj so podprti naslednji premiki kontejnerjev iz statusa v status:

LIST OF SUPPORTED CONTAINER MOVEMENTS

 • AE -ANNOUNCED EMPTY
 • AF -ANNOUNCED FULL
 • CC -CUSTOM CONTROL
 • CHB -CHANGE OF BOOKING
 • CHP -CHANGE OF POSITION ON YARD
 • CLR -CLEANED TO REPAIR
 • CLS -CLEANED TO STUFFING
 • CS -CONSIGNEE TO SHIPPER
 • CST -EXPORT CARGO STRIPPED ON SPOT
 • DE -DISCHARGED FROM VESSEL EMPTY
 • DF -DISCHARGED FROM VESSEL FULL
 • ER -EMPTY RESERVED
 • IC -IN FROM CONSIGNEE
 • ICL -IN FROM CLEANING
 • INC -INSPECTION CONTROL
 • IR -IN FROM REPAIR
 • IS -IN FROM SHIPPER
 • ISR -IN FROM STRIPPING
 • IZ -CHANGE OF DATA IN LAST MOVE
 • LE -LOADED ABOARD VESSEL EMPTY
 • LF -LOADED ABOARD VESSEL FULL
 • OAL -OUT TO ADDITIONAL LOADING
 • OC -OUT TO CONSIGNEE
 • OCL -OUT TO CLEANING
 • OR -OUT TO REPAIR
 • OS -OUT TO SHIPPER
 • OST -OUT TO STUFFING
 • PSE -PARTIALLY STRIPPING EXPORT
 • PSI -PARTIALLY STRIPPING IMPORT
 • RT -REPAIRED ON SPOT
 • SCL -STRIPPED TO CLEANING
 • SR -STORNO RESERVED
 • SRE -STRIPPING FEX
 • SRI -STRIPPING FIM
 • STE -IN FROM STUFFING FEX
 • STI -IN FROM STUFFING FIM
 • STR -IMPORT CARGO STRIPPED ON SPOT
 • STU -EXPORT CARGO STUFFED ON SPOT
 • TR -TRANSHIPMENT FIM TO FEX