+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

iNOC- Imdaad, Dubai

Komunikacijski vmesnik med ICONICS/Genesis64 in IBM/Maximo

Izziv

Podjetje Imdaad je v Združenih arabskih emiratih (ZAE) vodilni ponudnik integriranih storitev upravljanja s stavbami, med njimi preko 1000 najpomembnejših stavb v Dubaju. Leta 2014 so v partnerstvu s slovenskim podjetjem Robotina d.o.o. pristopili k ambicioznemu projektu vzpostavitve operativnega nadzornega centra (NOC), ki bo omogočal daljinski nadzor in upravljanje stavb ter obenem pripomogel k večjemu prihranku energije, zmanjševanju operativnih stroškov in celovitemu večanju energijske učinkovitosti. Projekt podpira vizijo ZAE v smeri razvoja “zelenih” rešitev trajnostnega bivanja ter razvoja mesta Dubaj v “pametno” mesto.

V nadzornem centru NOC se vsi postopki zbiranja in monitoringa podatkov izvaja s produkti podjetja ICONICS, celovito upravljanje sredstev in storitev pa z informacijskim sistemom IBM Maximo Asset Management. Izziv je predstavljala integracija teh dveh sistemov.

Rešitev

V 3 PORT-u smo za partnerja Robotino izdelali strežnik, nameščen v nadzornem centru NOC, ki deluje kot komunikacijski vmesnik. Sistem je fleksibilen v smislu dodajanja obojestransko dogovorjenih vsebin, ki naj se izmenjujejo. Strežnik izvaja ustrezno preoblikovanje podatkov ter izmenjavo med krmilnim sistemom ICONICS/Genesis64, IBM Maximo in drugimi informacijskimi sistemi in jih na ta način povezuje v skupni informacijski sistem, ki so ga poimenovali iNOC.

Rezultati

Tehnološka rešitev iNOC omogoča nadzornikom v NOC centru, da neposredno iz alarmov v krmilnem sistemu odprejo delovne naloge za vzdrževanje v ERP sistemu. Vsak zaključeni delovni nalog s povratno informacijo v krmilni sistem nato zaključi alarm. Implementirana rešitev je drastično skrajšala odzivnost upravljavca na različne alarme. V nadzornem centru so z rešitvijo, ki omogoča vpeljevanje dodatnih storitev in povezovanje z drugimi sistemi zadovoljni in že razmišljajo o novih storitvah. Tako v sklopu iNOC že razvijamo informacijske povezave z Vehicle Tracking Sistemom (VTS), kateri ima pregled nad trenutnimi GPS lokacijami vseh vzdrževalnih ekip na terenu. Glede na lokacijo alarma bo za novo odprt delovni nalog sporočil, katera vzdrževalna ekipa je najbližja. Planirana povezava s sistemom VTS bo v iNOC implementirana predvidoma v letu 2015.

Viri