+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Južno sadje – Luka Koper

Vodenje kondicioniranega skladišča z južnim sadjem na paletah

Izziv

Izvoznik agrumov iz Bližnjega vzhoda je leta 1999 izbiral med francosko luko Marseille, tedaj že specializirano luko pretovor južnega sadja in med našo Luko Koper, ki pa ima logistično najkrajšo pot do srednje Evrope.

Pogoj za preusmeritev ladij z agrumi iz ciljne luke Marseille v Koper je bila zagotovitev ustrezne informacijske podpore, skladne z izvoznikovimi zahtevami po dnevni računalniški izmenjavi podatkov v obliki formaliziranih sporočil:

  • pošiljanje dnevne specifikacije palet, ki so bile razložene iz ladje,
  • sprejemanje elektronskih nalogov za odpremo palet glede na kalibražo agrumov,
  • kontrola izbora palet za odpremo iz skladišča po naročenih kalibražah in FIFO metodi,
  • pošiljanje specifikacije odpremljenih palet po oznakah prevoznega sredstva, kalibražah in datumih prihoda agrumov v luko,
  • dnevna računalniška izmenjava sumarnih poročil o stanju na skladišču po kalibražah in datumih prihoda v kondicionirano skladišče,
  • ob odhodu tovornjaka iz luke računalniška izmenjava poročil o odpremljenih agrumih s prejemnikom (najava prihoda prejemniku).

Rešitev

Po zahtevah izvoznika agrumov smo s projektom JSAD v rekordnem mesecu in pol razvili računalniški sistem za sprotno beleženje vseh premikov palet z uporabo čitalcev črtnih ter ga potrdili z uspešno in redno računalniško izmenjavo podatkov z izvoznikom agrumov od prejemanja najav in naročil do vračanja poročil o opravljenem in stanju na skladišču.

Spremljanje palet z aplikacijo JSAD poteka od razkladanja ladje na obali do odlaganja na pozicijo v kondicioniranem skladišču in kasneje do nakladanja na vozilo pri odpremi na kopno. Spremljanje s čitalci je omogočalo kontrolo izbora blaga za odpremo iz skladišča glede na čas skladiščenja in glede na naročeno kalibražo agrumov.

Vodja skladišča je na osnovi računalniško prejetih elektronskih naročil odpreme sestavil kontrolni seznam palet in ga, naloženega na čitalec črtnih kod, predal skladiščniku. Po opravljenem delu je stanje iz čitalca (dejanska količina po kalibražah) ažuriralo evidenco blaga na skladišču, medtem ko napačnih palet ni dovolilo odpremiti.

Zaledni servisi za računalniško izmenjavo podatkov so dnevno ob predpisanih terminih sestavljali zahtevana poročila o prevzemu, stanju na skladišču in odpremi in jih samodejno izmenjevali z računalniškim sistemom izvoznika agrumov ter sistemi različnih končnih prejemnikov agrumov po Evropi, katerim je bilo blago iz Luke Koper tisti dan odpremljeno.

Rezultati

Ladje z agrumi tega izvoznika iz Bližnjega vzhoda so pričele redno prihajati v Luko Koper.

 

(foto B.V.)