+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Servisni nadzor HEMS sistemov – Neovoltaic, Nemčija, 2015

Izziv

HEMS je kratica za hišni sistem za upravljanje in za shranjevanje energije v baterijsko skladišče (ang. Home energy management system).

HEMS sistem krmili dobavo električne energije iz različnih hišnih alternativnih virov (fotovoltaični paneli ali vetrnice) ter iz javnega omrežja, neporabljeno proizvedeno električno energijo pa skladišči v akumulatorska skladišča ali vrača v javno omrežje.

Izdelek je razvilo podjetje slovensko Robotina d.o.o. za strateškega partnerja Neovoltaic in vključuje električne in mehanske zasnove, krmilni sistem, ki temelji na Cybrotechovih krmilnikih ter aplikacijo za servisno spremljanje delovanja HEMS naprave.

Podjetje Neovoltaic ocenjuje, da bo v Nemčiji namestilo preko 1000 HEMS naprav v naslednjih treh letih. Problem, ki ga je bilo treba rešiti, je bil dvojen. Za podjetje zagotoviti ustrezno programsko opremo, ki bo omogočala osrednji servisni nadzor vseh nameščenih naprav, s ciljem pravočasnega preventivnega ukrepanja v primeru odstopanj od normalnega režima delovanja naprav, in hkrati zagotoviti čim bolj popolne informacije o režimih delovanja naprav tik pred izpadom oz. preventivnim ukrepom. Sistem naj bi obenem nudil tudi končnim uporabnikom HEMS naprav enostaven vpogled v trenutno delovanje in zgodovino proizvodnje njihovih sistemov, vključno s prikazom privarčevane električne energije.

Rešitev

Za potrebe projekta Neovoltaic smo v letu 2015 razvili spletno aplikacijo MyNeoControl, ki temelji na tehnološki platformi SMIP. Aplikacija se uporablja kot storitev v oblaku (SaaS – Software as a Service).

Aplikacija omogoča prodajalcu in vzdrževalcu opreme, da si za vsako HEMS napravo, ki jo namesti pri končnem uporabniku, samostojno kreira “krmilno ploščo” za novo nameščeno napravo, jo s pomočjo avtentikacijske kode poveže z napravo in takoj prične prejemati servisne podatke o stanju naprave.

Vsi servisni podatki se na strežniku SMIPCLOUD.COM sproti obdelujejo in analizirajo. Serviser si sam nastavlja vrste opozoril in alarmov, ki naj se sprožijo v primeru odstopanj od nastavljenih vrednosti in pošljejo obvestilo odgovornemu vzdrževalnemu osebju.

Aplikacija MyNeoControl za nadzor HEMS sistemov omogoča tudi aktiviranje t. i. servisnega režima, kjer lahko vzdrževalec zelo detajlno spremlja določeno skupino naprav (prejemanje podatkov se izvaja z razširjenim naborom meritev oz. servisnih parametrov in z večjo frekvenco).

Iz prejetih podatkov aplikacija MyNeoControl tudi pripravlja periodična tedenska in mesečna poročila o režimih delovanja naprav ter tudi izdeluje in pošilja posebna mesečna poročila z izračuni faktorja “zelene” učinkovitosti porabe, ki je osnova za subvencioniranje investicij v alternativne vire energije v Nemčiji.

Rezultati

Neovoltaic ima z aplikacijo MyNeoControl zagotovljeno podporo za nadzor velikega števila naprav in za hitro namestitev in aktiviranje vsake nove nameščene naprave. Pregled nad delovanjem velikega števila naprav in dostop do nadzorne plošče za vsako posamezno napravo ter nastavljanje ustreznih alarmov mu zagotavlja izvajanje kvalitetnejše storitve in pravočasno oz. preventivno servisno ukrepanje. Možnost vklopa t. i. servisnega režima in s tem pridobivanja in hranjenja množice dodatnih meritev za daljše obdobje jim zagotavlja, da lahko pri stranki hitro in strokovno pristopijo k odpravi napake.

Končni uporabniki – kupci HEMS naprav – imajo na ta način zagotovljen kakovosten servis in večje zaupanje v dolgoročno delovanje naprav. Z dodeljenim osebnim uporabniškim imenom in geslom imajo preko iste spletne aplikacije dostop do »nadzorne plošče« svoje naprave in do svojih trenutnih in kumulativnih podatkov proizvodnje električne energije. Zanje je tu med pomembnejšimi zgodovinski pregled učinkovitosti naprave in t. i. “Zeleni” faktor učinkovitosti oz. faktor lastno proizvedene energije in predane energije v omrežje. Ta opcija, da stranke, ki to želijo, same spremljajo proizvodnjo in porabo, prinaša prodajalcu veliko dodano iz naslova kakovosti produkta, kupcem opreme pa daje jasen vpogled, da se jim je naložba izplačala.