+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

projekt DIMA

Povezava elektronskih dispozicij in sistema Marko na Kontejnerskem terminalu

Povezava lokalnega operativnega sistema MARKO na Kontejnerskem terminalu Luke Koper in centralnega sistema SDISET na centralnem luškem računalniku leta 1993 je omogočila  izmenjavo zunanjih elektronskih naročil špediterjev preko centralne evidence tovora za carinski nadzor in operativnega sistema MARKO vse do prenosnih RF računalniških terminalov pri izvajalcih dela na terenu ter povratno informacijo naročnikom storitev.

Potrditev opravljenega premika kontejnerja (nakladane ali razkladanje) je preko radijske zveze v realnem času posredovana v sistem MARKO in od tu na centralni računalnik, kjer se je avtomatično posodobilo stanje blaga v carinski evidenci ter posredovana informacija naročniku storitev.

Na ta način se je drastično skrajšal čas priprave potrebne spremljevalne dokumentacije za zabojnike. Vlaki in zlasti kamioni z zabojniki, ki so se s tovorom pojavili na izhodu iz carinske cone Luke, so že imeli pripravljene izhodne dokumente.

Aplikacija za izmenjavo podatkov med centralnim sistemom SDISET in sistemom MARKO na Kontejneraskem terminalu je bila v redni uporabi v Luki Koper od septembra 1993 do leta 2005, ko je bil sistem MARKO zamenjan z belgijskim sistemom COSMOS, ki so ga takrat uporabljali na kontejnerskem terminalu v Trstu.

projekt DIMA