+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Digitalizacija RR dejavnosti v nekaterih inštitutih ZRS

3 PORT | ZRS-koperIzziv

V Inštitutu za kineziološke raziskave ter Inštitutu za oljkarstvo, ki delujeta v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS), se pri svojih raziskovalnih aktivnostih srečujejo z množico vedno novih izvornih in obdelanih specifičnih podatkov. Le te običajno beležijo v obliki razpredelnic. Podatke v datotečni obliki praviloma hranijo na lokalnih diskih raziskovalcev. Izmenjava med sodelujočimi sodelavci na projektih poteka s prenosom datotek z elektronsko pošto ali preko USB ključkov.

Zaradi odprave ozkih grl pri masovnem zajemanju podatkov, zaradi potreb po enotni, standardizirani in varni hrambi meritev ter zaradi omogočanja dostopa do podatkov vsem za to pooblaščenim raziskovalcem neodvisno od njihove lokacije, so se v teh inštitutih odločili vpeljati informacijsko podporo raziskovalnim procesom.

Rešitev

V 3 PORT-u smo predlagali implementacijo namenskih rešitev z našimi orodji za razvoj spletnih in mobilnih aplikacij:

(a) na digitalni platformi DocRep smo razvili dokumentni sistem “ZRS Digitalna platforma”. ZRS Digitalna platforma je spletni dokumentni sistem za zbiranje, hrambo in obdelavo raznovrstnih tipov podatkov. Vsebuje nabor rešitev, računalniških programov in zalednih spletnih servisov, ki se glede na potrebe in organizacijo dela prilagodijo in modularno sestavljajo medsebojno povezan informacijski sistem. Sistem je prilagojen potrebam evidentiranja in zajema meritev preko že uveljavljenih in standardiziranih obrazcev za meritve, kot jih uporabljajo v Inštitutu za kineziološke raziskave. V sistemu je podprto iskanje dokumentov po različnih kriterijih in urejanje podatkov. Posebej je za nadaljnje analize razvit izvoz podatkov, ki ga raziskovalci lahko sestavijo iz poljubne kombinacije zajetih obrazcev. Dostop do podatkov ter centralni nadzor nad vsemi dodeljenimi uporabniškimi pravicami se izvaja v okolju 3iOS.

zrs-digitalnaplatforma-entrypage

(b) na digitalni IoT platformi SMIP smo vzpostavili aplikacijo ZRS Smipcloud za zajem, hrambo in vizualizacijo masovnih meritev in drugih podatkov za potrebe javne službe v oljkarstvu na Inštituta za oljkarstvo. To so npr. meritve o ulovu muhe in napadenosti plodov, podatki iz merilnih postaj agrometeorološke mreže in podatki iz avtomatskih namakalnih sistemov, ki jih za ZRS pripravlja Gozdarski inštitut Slovenije. Namenska prikazi, grafi in tabele so načrtani posebej za potrebe posametnih nalog v institutu.

zrs-smipcloud-entrypage

Rezultati

ZRS Digitalna platforma ter ZRS Smipcloud sta nameščena na spletnih strežnikih ZRS. Dostop do platforme je odprt v svet in omogočen registriranim uporabnikom z varnimi povezavami.

Poleg vseh uporabnih aplikativnih rešitev je morda še najbolj pomembno dejstvo, da je ZRS Koper s prehodom na spletni informacijski sistem prešel na centraliziran sistem za hrambo podatkov. To jim omogoča sistematizirano vodenje zgodovinskih podatkov, varnost podatkov in enostavno deljenje podatkov med raziskovalci in njihovimi zunanjimi partnerji. Odpiranje novih uporabniških računov je pod nadzorom ZRS skrbnikov in jim omogoča dodajanje novih uporabnikov z različnimi pravicami in nivoji dostopa.

Na digitalni IoT platformi SMIP se podatkovni viri samodejno osvežujejo prek spletnih storitev agrometeorološke mreže in Gozdarskega inštituta. Razskovalcem ZRS omogočajo analize in statistične obdelave vedno svežih podatkov brez potrebe po dosedaj ročnemu kopiranju in uparjanju podatkov v razpredelnicah.

Koncept rešitve prek standardiziranih obrazcev omogoča enostavno dodajanje novih vrst podatkov, s katerimi se bodo raziskovalci v inštitutih srečevali v naslednjih letih. Primeren je tudi za vpeljavo v vsakodnevne procese, ki se znotraj ekosistema ZRS odvijajo v drugih segmentih delovanja.