+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Analize pokritosti

Z orodji 3MAP lahko prikazujemo različne uporabnikove podatke za potrebe izvajanja različnih analiz in kontrol podatkov.

Analiza pokritosti NUSZ je GIS aplikacija, namenjena upravljalcu podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Omogoča grafično pregledovanje območij NUSZ ter preostalih podatkov iz baze NUSZ z namenom primerjanja, urejanja in ažuriranja podatkov NUSZ, pregledovanja plačnikov NUSZ ter objektov, za katere se obračunava oz. se ne obračunava nadomestilo.

Uporabnik dobi za vsak izbrani objekt prikaz primerjalnih podatkov, kot pripomoček za odločanje, razčiščevanje in usklajevanje podatkov ter za vzdrževanje baze plačnikov NUSZ.

Analize pokritosti - Z orodji 3MAP

Primer razčiščevanja podatkov za objekte katerim se ne obračunava NUSZ

Servisi za generiranje slojev se prožijo na določeno časovno periodo in na podlagi podatkov v poslovni podatkovni bazi, pripravljajo geokodirane sloje, kot npr. sloji izdanih lokacijskih informacij, sloj izdanih dovoljenj za poseg v prostor, sloj gradbenih dovoljenj, …