+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

e-Vloge

Vlaganje e-vlog preko občinskega portala

Storitev e-Vloge je namenjena občinam, ki želijo uporabnikom občinskih storitev omogočiti predajo vlog tudi v elektronski obliki neposredno iz spletnega mesta občine ali iz  državnega portala.

e-Vloge vsebuje pripomočke in zaledne spletne storitve, ki občini omogočajo komunikacijo z državnim portalom e-Storitve (ESJU, kasneje eVEM) ter ji omogoča evidentiranje in shranjevanje elektronskih vlog občanov, kot vmesnik s poljubnim občinskim zalednim sistemom za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje.

Na državnem portalu e-Storitve javne uprave je občanom dostopen sistem za oddajanje elektronskih vlog, namenjenih občinam, ki se želijo vključiti v ta enotni sistem. S pomočjo tega sistema občani lahko oddajajo elektronske vloge na elektronskih obrazcih in tudi iz občin prejemajo odgovore ter lahko spremljajo informacije o reševanja tako oddanih vlog. Servis ESO/VLOGE komunicira s portalom ESJU preko predpisanih spletnih servisov portala.

Aplikacija v določenih časovnih intervalih preverja, ali za občino obstaja kakšna nova elektronska vloga in če obstaja, z elektronsko pošto obvesti občino o prispeli e-vlogi. Hkrati e-vlogo v XML obliki prikaže v obliki, ustreznejši za vpogled ali za tiskanje, ter vrača obvestila za občana na državni portal. Uradnik lahko med reševanjem zadeve občanu, poleg povratnih sporočil na portal ESJU, posreduje tudi poljubna povratna obvestila v obliki SMS ali e-sporočil, če je občan posredoval ustrezne podatke in željo za alternativne poti obveščanja.

ESO/VLOGE so sestavni del modula VOPI/EVA za sprejemanje elektronskih vlog v zaledni dokumentni sistem VOPI.