+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

e-Vloge

Vlaganje e-vlog preko občinskega portala

Storitev e-Vloge je namenjena občinam, ki želijo uporabnikom občinskih storitev omogočiti predajo vlog tudi v elektronski obliki neposredno iz spletnega mesta občine ali iz  državnega portala ESJU.

e-Vloge vsebuje pripomočke in zaledne spletne storitve, ki občini omogočajo komunikacijo z državnim portalom e-Storitve (ESJU) ter ji omogoča evidentiranje in shranjevanje elektronskih vlog občanov, kot vmesnik s poljubnim občinskim zalednim sistemom za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje.

Na državnem portalu e-Storitve javne uprave (ESJU) je občanom dostopen sistem za oddajanje elektronskih vlog, namenjenih občinam, ki se želijo vključiti v ta enotni sistem. S pomočjo tega sistema občani lahko oddajajo elektronske vloge na elektronskih obrazcih in tudi iz občin prejemajo odgovore ter lahko spremljajo informacije o reševanja tako oddanih vlog. Servis ESO/VLOGE komunicira s portalom ESJU preko predpisanih spletnih servisov portala.

Aplikacija v določenih časovnih intervalih preverja, ali za občino obstaja kakšna nova elektronska vloga in če obstaja, z elektronsko pošto obvesti občino o prispeli e-vlogi. Hkrati e-vlogo v XML obliki prikaže v obliki, ustreznejši za vpogled ali za tiskanje, ter vrača obvestila za občana na državni portal. Uradnik lahko med reševanjem zadeve občanu, poleg povratnih sporočil na portal ESJU, posreduje tudi poljubna povratna obvestila v obliki SMS ali e-sporočil, če je občan posredoval ustrezne podatke in željo za alternativne poti obveščanja.

Storitev ESO/VLOGE vsebuje tudi nekaj funkcionalnosti glavne pisarne (pregled vlog, klasificiranje, evidentiranje, sledenje ciklusu vloge, spreminjanje – dodajanje vsebin, arhiviranje …) oz. omogoča dopolnjevanje vlog s podatki iz postopkov v občinskem zalednem sistemu.