+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

QGIS

Podobno kot pri drugih sistemih GIS, QGIS (Quantum GIS) uporabnikom omogoča ustvarjanje zemljevidov z mnogo sloji in z uporabo različnih projekcij zemljevidov. Zemljevidi so lahko sestavljeni iz rastrskih in vektorskih slojev za različne namene. Rastrski sloji so shranjeni v obliki različnih georeferenciranih slik, vektorski sloji pa so bodisi točke, linije ali poligoni.

QGIS se integrira z drugimi open-source GIS paketi, vključno PostGIS, GRASS in Mapserver in tako zagotavlja svojim uporabnikom obsežen nabor funkcionalnost. Vtičniki, običajno napisani v Python ali C ++, razširjajo zmogljivosti QGISa. Tako omogočajo geokodiranje z uporabo Google Geocoding API, izvajajo procesiranje podatkov z uporabo fTools, ki so podobni standardnim orodjem v ArcGISu in so vmesniki s PostgreSQL / PostGIS, SpatiaLite in MySQL podatkovnimi bazami.