+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Podpora lokalni samoupravi

Dokumentni sistem VOPI, programi za podporo posameznim zalednim procesom, integracija z GIS ter aplikacije za e-poslovanje z občino.

 S kratico 3OIS označujemo skupino računalniških programov in zalednih spletnih servisov, ki jih glede na potrebe in organizacijo dela v občinski upravi po potrebi prilagodimo in modularno sestavljamo v medsebojno povezan občinski informacijski sistem, kjer vsi produkti uporabljajo skupno podatkovno bazo.

 Aplikacije skupine 3OIS tvorijo modularno sestavljeno celoto in skupaj pokrivajo naslednja področja:

  • vodenje postopkov in pisarniško poslovanje – dokumentni sistem VOPI
  • namensko podporo različnim postopkom (NUSZ – obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, TUTA – obdelava podatkov in izdelava odločb za letne turistične takse, POSL – vodenje poslovnih prostorov, JSS – vodenje stanovanjskega sklada, …)
  • GIS aplikacije za upravljanje s prostorom v občini (LOKI – samodejna izdelava Lokacijskih informacij, izračun Komunalnega prispevka, …),
  • samodejno posodabljanje GIS slojev  iz dokumentov v dokumentnem sistemu VOPI  (izdana gradbena dovoljenja, lokacijske informacije, …)
  • elektronske storitve za občane in zaledne elektronske storitve za javne uslužbence v upravi (e-Vloge, informativni izračuni, …)
  • skupna podatkovne infrastruktura  za vse aplikacije 3OIS in 3GIS (skupne zbrike za vse aplikacije sistema 3OIS, stavbe, parcele, hišni naslovi, stranke, …).

Naša vizija nadaljnjega razvoja na tem področju je, po uveljavitvi računalniške podpore zalednim procesom občine, geoinformatike za upravljanje z občinskim prostorom in nato po odpiranju občinske uprave do uporabnikov občinskih storitev z razvojem storitev e-poslovanja, korak v smeri podpore t.i. pametnim mestom in pametnim skupnostim:

3OIS Podpora lokalni samoupravi