+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Podpora lokalni samoupravi

 S kratico 3OIS (3 PORT-ov občinski informacijski sistem) označujemo skupino računalniških programov in zalednih spletnih servisov, ki jih glede na potrebe in organizacijo dela v občinski upravi po potrebi prilagodimo in modularno sestavljamo v medsebojno povezan občinski informacijski sistem. Značilnost 3OIS-a je, da vsi produkti uporabljajo skupno podatkovno bazo.

Skupino aplikacij 3OIS (3 PORT-ov občinski informacijski sistem) sestavljajo:

  1. dokumentni sistem VOPI za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje,
  2. namenskih programi za podporo posameznim zalednim procesom,
  3. integracija z GIS sistemom ter
  4. aplikacije za e-poslovanje občanov z občino.

 Aplikacije skupine 3OIS  tako tvorijo modularno sestavljivo celoto, ki skupaj pokrivajo naslednje funkcionalnosti:

  • vodenje postopkov in pisarniško poslovanje skladno z Uredbo o pisarniškem poslovanju,
  • namensko podporo različnim postopkom občinske uprave (npr. NUSZ – obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, TUTA – obdelava podatkov in izdelava odločb za letne turistične takse, POSL – vodenje poslovnih prostorov, JSS – vodenje stanovanjskega sklada, …),
  • podporo upravljanju s prostorom  z zbiranjem, pripravljanjem in obdelavo GIS podatkov, danes zbranih v skoraj že 270 grafičnih slojih,
  • zaledni spletni servisi, ki v ozadju obdelujejo podatke, npr.  samodejno posodabljanje GIS slojev iz prispelih dokumentov v dokumentnem sistemu VOPI,
  • podpora sodobnemu e-poslovanju z občani in zaledne elektronske storitve za javne uslužbence v upravi (e-Vloge, informativni izračuni, …)
  • skupna podatkovne infrastruktura  za vse aplikacije 3OIS in 3GIS (skupne zbirke za vse aplikacije sistema 3OIS, kot npr. stavbe, parcele, hišni naslovi, stranke, …).

Naša vizija nadaljnjega razvoja na tem področju je

po zgodovinskem 1. koraku – uveljavitvi računalniške podpore zalednim procesom občine, 2. koraku – vpeljavi geoinformatike za upravljanje z občinskim prostorom in 3. koraku – odpiranju občinske uprave navzven do uporabnikov občinskih storitev s storitvami  e-poslovanja, naslednji, 4. korak – razvoj v smeri podpore prihajajočim t.i. pametnim mestom in pametnim skupnostim:

3OIS Podpora lokalni samoupravi