+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Podpora lokalni samoupravi

Digitalizacija na področju lokalne samouprave nam je kot informatikom in kot občanom od vsega začetka v velik izziv.

Med prvimi projekti se lahko pohvalimo z delujočim prototipom elektronske zemljiške knjige, s prvo vpeljavo računalniško vodenih evidenc upravnih in drugih zadev,  z vpeljavo geoinformacijskih sistemov za podporo upravljanju z občinskim prostorom, sodelovali smo pri razvoju in vpeljavi e-poslovanja v lokalne skupnosti.

Danes s kratico 3OIS označujemo 3 PORT-ov Občinski Informacijski Sistem, nabor množice rešitev, računalniških programov in zalednih spletnih servisov, ki jih glede na potrebe in organizacijo dela v občinski upravi po potrebi prilagodimo in modularno sestavljamo v medsebojno povezan občinski informacijski sistem. Značilnost 3OIS-a je, da so vsi produkti lahko medsebojno povezani, saj vsi temeljijo na skupni podatkovni bazi.

Aplikacije skupine 3OIS  tvorijo modularno sestavljivo celoto,  ki skupaj pokrivajo naslednje funkcionalnosti:

  • dokumentni sistem VOPI za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje skladno z Uredbo o pisarniškem poslovanju,
  • namenske aplikacije za podporo različnim postopkom občinske uprave (NUSZ – obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, TUTA – obdelava podatkov in izdelava odločb za letne turistične takse, POSL – vodenje poslovnih prostorov, JSS – vodenje stanovanjskega sklada, KOPR – podpora obračunu komunalnega prispevka, ipd.),
  • GIS sistem 3MAP, integriran z dokumentnim sistemom VOPI, za podporo upravljanju z občinskim prostorom. Z zbiranjem in obdelavo GIS podatkov imamo danes preko GIS pregledovalnika 3MAP v občini dostopnih že preko 280 grafičnih slojev,
  • zaledne spletne servisi, ki v ozadju obdelujejo podatke med posameznimi moduli (npr. iz novo prispelih dokumentov v dokumentnem sistemu VOPI se samodejno posodabljajo določeni GIS sloji prostorskih podatkov),
  • podporo sodobnemu e-poslovanju z občani in druge zaledne elektronske storitve za uslužbence v upravi (prevzem e-Vlog, on-line informativni izračuni, …)
  • skupna podatkovne infrastruktura  za vse aplikacije 3OIS in 3GIS (skupne zbirke za vse aplikacije sistema 3OIS, kot npr. stavbe, parcele, hišni naslovi, stranke, …) zagotavlja za vse aplikacije v skupini 3OIS skupno podatkovno osnovo.

3OIS Podpora lokalni samoupravi

Naša vizija nadaljnjega razvoja

Naslednji korak v razvoju sistemov lokalne samouprave je podpora nastajajočim pametnim mestom in skupnostim.

Smip_znak_rgb_manjsi SLOPo zgodovinskem 1. koraku – uveljavitvi računalniške podpore zalednim procesom v občinski upravi v letih 1993-1994, 2. koraku – vpeljavi geoinformacijskih sistemov za pomoč pri upravljanju z občinskim prostorom in 3. koraku – odpiranju storitev občinske uprave napram občanom s storitvami e-poslovanjem in z nudenjem on-line informacij, je naš naslednji 4. korak – razvoj orodij in aplikacij za podporo prihajajočim potrebam pametnih mestih in skupnostih.

Od leta 2013 se zato načrtno usmerjamo tudi na področje interneta stvari (IoT) in intenzivno vlagamo v razvoj pametne IoT platforme SMIP za razvoj storitev za  prihajajoča pametna mesta in skupnosti ter industrijo 4.0.