+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Zadeve vezane na parcelo

S klikom na parcelo dobimo pregled vseh zadev v dokumentnem sistemu VOPI, ki se nanašajo na izbrano parcelo.

V zalednem sistemu za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI je shranjena obsežna množica različnih spisov, ki se navezujejo na prostor. V postopkih reševanja takih zadev si uradnik pomaga tudi s pregledovalnikom prostorskih podatkov 3MAP, kjer s preprostim klikom na obravnavano parcelo ali na okoliške parcele, dobi v GIS pregledovalniku seznam vseh spisov, ki se nanašajo na izbrano lokacijo.

Iz seznama spisov lahko nadaljuje v pregled popisa izbranega spisa do vpogleda v posamezni dokument v spisu. S klikanjem po sosednjih parcelah lahko referent na ta preprost način z vpogledom v izdane lokacijske informacije, gradbena dovoljenja izdana s strani upravnih enot , ipd … hitro dobi vpogled v trenutno stanje v prostoru, za potrebe reševanja trenutne zadeve.

Zadeve vezane na parcelo

Popis zadev, ki se nanašajo na izbrano parcelo