+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

iLOKI – informativna lokacijska informacija

Občan lahko na občinskem portalu v dejanskem času pridobi (neuradno) lokacijsko informacijo za poljubno parcelo na območju občine ter po želji odda e-vlogo za pridobitev uradnega dokumenta.

iLOKI je namenjena občanom, ki jih informativno zanima lokacijska informacija za določeno parcelo. Odgovor prejmejo na povpraševanje prejmejo takoj, brez oddajanja vloge na občino.  Za pridobitev uradne informacije (pisni dokument) mora občan oddati vlogo. Vlogo lahko odda tudi po elektronski poti, saj mu spletna aplikacija iLOKI po posredovanju prve informacije ponudi tudi to možnost.

Z iLOKI so bili v veliki meri razbremenjeni tudi uslužbenci občine, ki sicer izdajajo uradne informacije (le 20% od vseh poizvedb je bilo zaključeno z vlogo po pridobitvi uradnega dokumenta).

iLOKI je spletna aplikacija, ki jo lahko občine vključijo v občinski portal. V zaledju iLOKI je avtomat, ki iz baze občinskih prostorskih podatkov  v živo sestavi potrebne informacije za iskano parcelo. Isti avtomat uporablja tudi zaledna aplikacija LOKI. To je namenska aplikacija zalednega občinskega sistema, vključena v dokumentni sistem VOPI, ki iz prostorskih podatkov o parceli ter iz podatkov iz vloge občana v celoti sestavi in izpolni uradni dokument “lokacijska informacija”. Občinski uslužbenec lahko pred končnim izpisom in podpisom že izdelan dokument po potrebi dopolni in dodatno oblikuje.

Lokacijsko informacijo lahko občan pridobi z vnosom oznake parcele v vnosni e-obrazec iLOKI. V primerih, ko ima občina vzpostavljen javni pregledovalnik občinskih prostorskih podatkov 3MAP, lahko občan pridobi tudi neposredno iz GIS pregledovalnika, s klikom na prikazano parcelo v grafiki.

Primer iz prakse …   (v spletni obrazec vnesite številko parcele na območju MO Koper, katera vas zanima ali pa za primer vtipkajte npr. katastrskla občina KOPER, parcela 1/1.)

Kaj morate narediti za vpeljavo iLoki pri vas? Pišite nam ali nas pokličite …