+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

iLOKI

Informativna lokacijska informacija

Občan lahko na občinskem portalu v dejanskem času pridobi (neuradno) lokacijsko informacijo za poljubno parcelo na območju občine ter po želji odda e-vlogo za pridobitev uradnega dokumenta.

iLOKI je namenjena občanom, ki jih informativno zanima lokacijska informacija za določeno parcelo. Odgovor prejmejo na povpraševanje prejmejo takoj, brez oddajanja vloge na občino.  Za pridobitev uradne informacije (pisni dokument) mora občan oddati vlogo. Vlogo lahko odda tudi po elektronski poti, saj mu spletna aplikacija iLOKI po posredovanju prve informacije ponudi tudi to možnost.

Z iLOKI so v veliki meri razbremenjeni tudi uslužbenciobčine, ki sicer izdajajo uradne informacije.

iLOKI je spletna aplikacija, ki jo lahko občine vključijo v občinski portal. V zaledju iLOKI je avtomat, ki iz občinskih podatkov o prostoru pripravi potrebne vsebine za iskano parcelo. Isti avtomat uporablja tudi aplikacija LOKI. To je namenska aplikacija zalednega občinskega sistema, ki iz podatkov  vloge in prostorskih podatkov izdela formalno pravilen uradni dokument “lokacijska informacija” za izbrano parcelo. Referent ga pred izpisom lahko po potrebi dopolni in dodatno oblikuje.

Lokacijo zemljišča (parcele), ki je pogoj za pripravo “informacije”, lahko občan vnese preko vnosnega obrazca iLOKI. V primeru, da ima občina vzpostavljen tudi javni pregledovalnik občinskih prostorskih podatkov 3MAP, je pridobitev “informacije” možna tudi neposredno iz GIS pregledovalnika, s klikom na v grafiki prikazano parcelo.

Preizkušajte i-LOKI v praksi …  (V spletni obrazec vnesite “svojo” številko parcele na območju MO Koper, ali pa vtipkajte npr. “1/1” v K.O. Koper.)

Kaj morate narediti za vpeljavo iLoki pri vas? Pišite nam ali nas pokličite …