+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

SMIP Sense – sistem za monitoring kvalitete zraka v zaprtih prostorih

SMIP Sense je rešitev za monitoring kvalitete zraka v zaprtih prostorih v dejanskem času. SMIP Sense hrani podatke za daljše časovno obdobje ter izvaja grafično vizualizacijo meritev na časovni osi in proženje obvestil/opozoril v primerih, ko so presežene nastavljene mejne (opozorilne) vrednosti.

Spletna aplikacija prejema podatke iz merilnikov Sensoria. Poleg spremljanja vlage, temperature in zračnega tlaka zagotovo štejemo  med pomembnejše meritev koncentracije radioaktivnega plina radona. Na željo stranke lahko v merilnik dodamo tudi druga tipala in meritve vključimo v aplikacijo SMIP Sense, kot so npr. koncentracija ogljikovega dioksida, kisika, hlapljivih organskih komponent.

SMIP Sense dashboard SLO

Nadzorna plošča SMIP Sense

Sprotne meritve radona v zaprtih prostorih

RAdon - Radioaktivni razpad

Radioaktivni razpad in radon

Zemeljska skorja naravno vsebuje radionuklide, iz katerih v procesih razpadanja nastaja radon. Najpomembnejši od vseh je 222Rn (izotop radona z najdaljšo življenjsko dobo), ki prispeva k sevalnim obremenitvam zaradi vdihavanja skoraj 90 %.

Radon spada med tako imenovane žlahtne pline, je kemijsko neaktiven in pronica iz tal proti površju. Zbira se v zaprtih prostorih ali izhaja v ozračje. Količine radona v zaprtih prostorih so lahko tako visoke, da povzroči sevanje alfa v življenjski dobi človeka nepopravljive spremembe v celicah pljučnega tkiva, katerih posledica je lahko rakasto obolenje.

Aplikacijo SMIP Sense dopolnjuje inovativen merilnik radona slovenskih raziskovalcev, ki s sprotnim beleženjem podatkov koncentracije radona omogoča uporabnikom oddaljeni vpogled v trenutne podatke vseh njihovih merilnih mest.

zvd logo
Podrobnejši opis in pojasnilo izziva, ki ga rešujemo skupaj z ZVD, lahko preberete med opisi naših vzorčnih projektov na strani MONITORING KONCENTRACIJE RADONA.

 

SMIP Sense je ena izmed storitev, ki jih razvijamo pod skupno znamko SMIP Connect, povezanih s pametno informacijsko platformo SMIP Cloud.

SMIP Connect logo orange

ZA DODATNE INFORMACIJE NAM PIŠITE NA <info@smipconnect.com>

ALI NAS POKLIČITE NA TELEFON <+386 5 611 7000>.