+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

* VOPI/EVA – sprejem e-vlog

Modul za prevzemanje elektronskih vlog kot vhodne pošte VOPI/VVP

Modul je namenjen občinam, ki želijo v zaledni dokumentni sistem VOPI avtomatično sprejemati tudi elektronske vloge.

Občani lahko oddajajo vloge  v elektronski obliki na različne načine, katere občina vzpostavi:

  1. naša ponudba: najbolj frekventne vloge v občini kreiramo kot storitev e-vloge, ki jih občina integrira v svoj občinski portal  (glej več o tej storitvi na strani  Elektronske storitve za občane). E-vloge so integrirane z modulom VOPI/EVA.
  2. aplikacija drugih ponudnikov: VOPI/EVA v sodelovanmju s ponudnikom prilagodimo tako, da so e-vloge drugega ponudnika avtomatično posredovane v dokumentni sistem VOPI,
  3. državna aplikacija: občina se vključi v sistem elektronskih storitev državne uprave, kjer objavlja svoje občinskle vloge na državnem portalu. e-Vloge oddane preko državnega portala prevzema zahtevam državnega portala prilagojen modul VOPI/EVA.

V vseh primerih modul VOPI-EVA omogoča prevzem podatkov neposredno v zaledni dokumentni sistem VOPI. Delavcem v glavni pisarni omogoča pregledovanje prispelih elektronskih vlog, njihovo klasificiranje (v kolikor to že ni opravljeno avtomatično na podlagi znanega tipa prispele elektronske vloge), povezovanje s preostalimi zadevami občana, ki so morebiti že v zalednem sistemu VOPI ter prevzemanje (ali zavračanje) e-vlog v nadaljnji postopek v občinskem zalednem sistemu VOPI.

Če je občan e-vlogo predal občini preko državnega portala, potem VOPI-EVA vrne tudi predpisana povratna obvestila občanu na državni portal. Povratna sporočila so avtomatično generirana, možno je tudi pisanje poljubnih dodatnih sporočil in obvestil, ki jih uradnik v toku reševanja zadeve lahko dostavi občanu na portal ESJU.

1eva-shemaModul VOPI-EVA v ozadju komunicira tudi z modulom za obveščanje občanov VOPI-OBVO. Tako se občanu, ki je naročen na storitev obveščanja s strani občine dostavi povratna informacija tudi preko e-pošte ali SMS sporočila.

Leta 2005 je Mestna občina Koper, kot ena izmed pilotskih občin v okviru državnega projekta EUP-LS (Elektronski upravni postopki za lokalno samoupravo), aktivno sodelovala pri določitvi zahtev, pri vzpostavitvi, testiranju in kot prva pričela uporabljati spletne storitve državnega portala za izmenjavo e-vlog s svojim zalednim pisarniškim sistemom za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI.

Državni portal EUP-LS je bil kasneje zaprt. Nadomestil ga je sicer portal ESJU vendar s spremenjenimi spletnimi servisi za izmenjavo e-vlog z občinami znotraj državnega komunikacijskega omrežja HKOM.  Tudi ESJU sistem je bil kasneje predelan v sistem eVEM,  ta pa par let kasneje v državni portal SPOT. Trenutno modul VOPI/EVA ni predelan za prejemanje e-vlog občanov iz trenutnega državnega portala, ker ni več občin uporabnikov, ki bi zdržale tempo teh sprememb.