+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

* VOPI/EVA – sprejem e-vlog

Modul za prevzemanje elektronskih vlog kot vhodne pošte VOPI/VVP

Modul je namenjen občinam, ki želijo v zaledni dokumentni sistem VOPI sprejemati tudi elektronske vloge.

Evin ekran za prevzem podatkov iz e-vloge v VOPI

Občani lahko oddajajo vloge  v elektronski obliki na dva načina:VOPI/EVA - sprejem e-vlog

  • občina se vključi v sistem elektronskih storitev državne uprave, kjer objavlja svoje vloge na državnem portalu za elektronske storitve javne uprave (ESJU),
  • v občini implementiramo najbolj frekventne vloge kot e-vloge in jih vključimo v občinski portal (glej več o tej storitvi na strani  Elektronske storitve za občane).

V obeh primerih modul VOPI-EVA omogoča prevzem podatkov neposredno v zaledni dokumentni sistem VOPI. Delavcem v glavni pisarni omogoča pregledovanje prispelih elektronskih vlog, njihovo klasificiranje (v kolikor to že ni opravljeno avtomatično na podlagi znanega tipa prispele elektronske vloge), povezovanje s preostalimi zadevami občana, ki so morebiti že v zalednem sistemu VOPI ter prevzemanje (ali zavračanje) e-vlog v nadaljnji postopek v občinskem zalednem sistemu VOPI.

Če je občan e-vlogo predal občini preko državnega portala ESJU, potem VOPI-EVA vrne tudi predpisana povratna obvestila občanu na portal ESJU. Povratna sporočila so avtomatično generirana, možno je tudi pisanje poljubnih dodatnih sporočil in obvestil, ki jih uradnik v toku reševanja zadeve lahko dostavi občanu na portal ESJU.

1eva-shemaModul VOPI-EVA v ozadju komunicira tudi z modulom za obveščanje občanov VOPI-OBVO. Tako se občanu, ki je naročen na storitev obveščanja s strani občine, dostavi povratna informacija tudi preko e-pošte ali SMS sporočila.

Leta 2005 je Mestna občina Koper, kot ena izmed pilotskih občin v okviru državnega projekta EUP-LS (Elektronski upravni postopki za lokalno samoupravo), aktivno sodelovala pri določitvi zahtev, pri vzpostavitvi, testiranju in kot prva pričela uporabljati spletne storitve državnega portala za izmenjavo e-vlog s svojim zalednim pisarniškim sistemom za vodenje postopkov in pisarniško poslovanje VOPI.

Kasneje je bil državni portal EUP-LS zaprt, nadomestil ga je portal ESJU z novimi spletnimi servisi za izmenjavo e-vlog z občinami znotraj državnega komunikacijskega omrežja HKOM.