+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

* VOPI/OBVO – obveščanje občanov

Modul za obveščanje občanov o dogodkih, vezanih na postopke reševanja njihovih vlog

Modul je vezan na aplikacije e-poslovanja.

Zaledna storitev izvaja v dejanskem času obveščanje občana (stranke) o dogodkih v zalednem sistemu VOPI, ki so vezani na izvajanje postopka reševanja njegove vloge. Obveščanje je lahko z e-pošto ali s pošiljanjem SMS na vnaprej dogovorjeni naslov/telefon.

Občan (stranka) se lahko osebno, s pisno vlogo ali preko občinskega portala (e-vloga)  naroči na storitev občine sprotnega obveščanja o poteku reševanja njegovih vlog v zalednem sistemu VOPI. Na vlogi stranka navede želeni način obveščanja (elektronski naslov za e-pošto in/ali GSM številko za SMS obveščanje). Ko se v sistemu VOPI zgodi dogodek dogodek za obveščanje (npr. vloga je dobila klasifikacijsko oznako, vloga je bila dodeljena v izvajanje uslužbencu, …), VOPI/OBVO sestavi in pošlje občanu obvestilo z ustrezno vsebino.

Občan, ki ima digitalno potrdilo in je podal e-vlogo za obveščanje, lahko preko občinskega portala dostopa do svojih nastavitev VOPI/OBVO in si nastavlja parametre obveščanja, kot npr. naslov elektronske pošte za obveščanje, GSM številka ter vrste dogodkov za obveščanje (vsi dogodki oz. le ključni dogodki).

V zalednem dokumentnem sistemu VOPI skrbnik sistema VOPI lahko za vsak dogodek predpiše, ali ta dogodek spada v skupino dogodkov za obvešča ali pa gre zgolj za interni dogodek in v primeru da gre za obveščanje ali je je ta ključen za obveščanje (uporabnik – naročnik obveščanja ga ne more izklopiti). Skrbnik tudi sestavi vzorec kratkega besedila, ki ga zaledna storitev uporabi za sestavo sporočila za obveščanje ter dopolni s konkretnimi vrednostmi.

Spletno storitev smo razvili leta 2003 v okviru projekta “SEPLS-A Obveščanje občana o poteku njegovih zadev” (projekt SEPLS-A), ki ga je sofinaciralo Ministrstvo za informacijsko društvo in Mestna občina Koper.