+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Poslovne aplikacije v spletnem okolju

V podporo najrazličnejšim poslovnim procesom in e-poslovanju razvijamo različne spletne aplikacije in spletne servise.  Za hitrejši in stabilnejši razvoj si pomagamo z lastnimi razvojnimi orodji. Dostop do podatkov v podatkovnem skladišču aplikacij širimo tudi na mobilne naprave.

DocRep je kratica za skupino razvojnih orodij in gradnikov oz. ogrodje za razvoj aplikacij tipa »Skladišče dokumentov” (ang. document repository).

Ker so vse spletne aplikacije zgrajene z istimi orodji, imajo enoten uporabniški vmesnik ter nabor orodij za delo.

Primeri spletnih aplikacij, realiziranih s skupino orodij DocRep so npr: