+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

KOPR – komunalni prispevek

KOPR - Izdelava odmere komunalnega prispevkaIzdelava odmere komunalnega prispevka (eKOPR, iKOPR)

Aplikacija KOPR nudi celovito podporo obračunu komunalnega prispevka, izdelavi odločbe in potrdila o plačilu. Obračun temelji na parametrih, ki so posledica občinskega odloka, ob upoštevanju prostorskih podatkov glede na stanje infrastrukture po območjih komunalne opreme.

KOPR omogoča izdelavo odmere komunalnega prispevka in izdelavo dokumentov v okviru sistema VOPI (Vodenje postopkov in pisarniško poslovanje), pri čemer se iz sistema VOPI prenesejo podatki vezani na zadevo (vloga, vlagatelj, parcele), izdelan dokument pa se prenese v sistem VOPI kot pisanje.

KOPR lahko preko vmesne aplikacije za izdelavo bremenitev (TEMELJNICE) posreduje finančne podatke v finančni paket občine.

Za občine, ki ne uporabljajo sistema VOPI za pisarniško poslovanje, smo razvili samostojno zaledno aplikacijo eKOPR.  Ta z neposrednim vpogledom v GIS bazo prostorskih podatkov o območjih komunalnega prispevka ter vpogledom v vrednostne in druge parametre občinskega odloka o komunalnem prispevku, ob upoštevanju lastnih vlaganj in oprostitev, izračuna in sestavi predlog odmerne odločbe.

Isto podatkovno bazo kot zaledna aplikacija eKOPR uporablja tudi spletna aplikacija iKOPR , katero lahko občine ponudijo občanom oz. potencialnim investitorjem v občini za hiter informativni izračun komunalnega prispevka.

več o i-Kopr dobite pod  “Storitve za občane”