+386 5 611 7000

Custom development

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

ZAST - zakupnine  Vodenje registra zakupnih pogodb za stavbna zemljiščaZAST – zakupnine

Vodenje registra zakupnih pogodb za stavbna zemljišča

ZAST je namenska aplikacija za vodenje registra zakupnih pogodb za stavbna zemljišča. Omogoča izdelavo in izpis zakupnih pogodb, sprotno evidentiranje sprememb na pogodbah, izdelavo obračuna letnih zakupnin in vpoglede v register po različnih kriterijih.

Pred obračunom letnih zakupnin se nastavijo parametri za obračun: obračunska območja za zakupnine, katastrski dohodek glede na vrsto rabe in bonitetni razred za parcele v katastrskem okraju, minimalni znesek zakupnine za pogodbo, koeficient revalorizacije po obračunskih območjih.

Obračun se lahko prilagodi oz. dogradi tako, da posreduje vse knjižbe nastale pri obračunu zakupnin finančnemu paketu v uporabi v občini. Aplikacija ZAST izdeluje tudi položnice. Omogočeno je vodenje skrbniških naslovov in izdelava trajnikov za banke.

Aplikacija uporablja skupno podatkovno bazo OIS, ki vključuje standardne šifrante, registre ter katastre.