+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Izvajanje poizvedb po podatkovni bazi

V poslovnih podatkovnih bazah se hranijo najrazličnejši podatki. Uporabniki večkrat potrebujejo najrazličnejše dodatne preglede in poizvedbe na način, ki jih poslovna aplikacija trenutno ne podpira. Take poizvedbe se namesto dograditve v aplikacijo  lahko hitro vzpostavimo in jih vključimo neposredno v uporabnikov meni v spletnem okolju 3iOS (kar je oznaka za “3 PORT-ov internetni operacijski sistem”).

iQplus

Razvili smo orodje iQplus (kar je okrajšava za »internet query«), s katerim lahko hitro sestavimo uporabniški vmesnik za poljubne poizvedbe po podatkovnih bazah in s tem poenostavimo delo končnim uporabnikom, pri rednem pregledovanjo in iskanju podatkov.

Različne iQplus poizvedbe vključimo v uporabnikovim potrebam prilagojen meni v spletnem okolju 3iOS , preko katerega z eno avtentikacijo lahko dostopa do vseh njemu dodeljenih aplikacij in poizvedb. S pomočjo iQplus poizvedbe lahko uporabnik sam sproža različna iskanja, vključuje filtre in iskalne parametre, ki jih vstavlja v poizvedbo. Pravice dostopa do podatkov v podatkovnih bazah pri tem nadzira spletno okolje 3iOS. Rezultati poizvedb so lahko statistični, analitični, sumarni ali detajlni podatki.

Spletni_poizvedovalniki_3port