+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Izvajanje poizvedb po podatkovni bazi

V poslovnih podatkovnih bazah se hranijo najrazličnejši podatki. Uporabniki večkrat potrebujejo najrazličnejše dodatne preglede in poizvedbe na način, ki jih poslovna aplikacija trenutno ne podpira. Take poizvedbe se namesto dograditve v aplikacijo  lahko hitro vzpostavimo in jih vključimo neposredno v uporabnikov meni v spletnem okolju 3iOS.

Razvili smo orodje iQplus (kar je okrajšava za »internet query«), s katerim lahko hitro sestavimo uporabniški vmesnik za poljubne poizvedbe po podatkovnih bazah. iQplus poizvedbe vključimo v uporabnikov meni, preko katerega dostopa do vseh njemu dodeljenih aplikacij. Preko iQplus poizvedbe lahko uporabnik sam sproža različna iskanja s filtri in parametri, ki jih vstavlja v poizvedbo. Pravice dostopa do podatkov pri tem še vedno nadzira spletno okolje 3iOS. Rezultati poizvedb so lahko statistični, analitični, sumarni ali detajlni podatki.

Spletni poizvedovalniki