+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

REPO – Register pobud za spremembo namenske rabe

Register pobud  je GIS aplikacija za evidentiranje prejetih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.

Do aplikacije je možno dostopati neposredno (npr. iz skupnega menija) ali pa preko GIS pregledovalnika 3MAP, kjer so na grafičnem sloju Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč prikazane tiste parcele, za katere so bile prejete pobude.

Oseba, ki je odgovorna za vodenje Registra pobud skrbi za dopolnjevanje evidence s podatki kot npr.:

  • namen kategorija,
  • namen pobude,
  • predlagal,
  • status razčiščevanje,
  • status pobude,
  • itd.

Več o uporabi aplikacije REPO in zaledni storitvi za pomoč pri evidentiranju novih pobud dobite pri opisu grafičnega sloja Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, enega od mnogih slojev v GIS pregledovalniku prostorskih podatkov 3MAP, ki jih zaledni servisi periodično dopolnjujejo s podatki iz dokumentnega sistema VOPI