+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

REPO

Register pobud  je  aplikacija za vodenje Registra prejetih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč.

Register se samodejno vsakodnevno dopolnjuje z novimi pobudami, ki jih sprejemna pisarna dnevno evidentira v zaledni sistem pisarniškega poslovanja VOPI.

Oseba, ki je odgovorna za vodenje registra skrbi za dopolnjevanje pobud s podatki kot npr.:

  • namen kategorija,
  • namen pobude,
  • predlagal,
  • status razčiščevanje,
  • status pobude,
  • itd.

Modul je možno uporabiti samostojno ali v povezavi s 3MAP-om oziroma slojem DKN-parcele (sloj je potrebno pridobiti od GURS-a).