+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Sloj: Občinske nepremičnine

Grafična sloja REON – parcele in REON – stavbe prikazujeta objekte iz registra občinskih nepremičnin. Namenjena sta nudenju informacijske podpore referentom uradov za napremičnine pri razreševanju lastništva občine (parcele in stavbe oz. deli stavb).

Objekti v prostoru so prikazani z različnimi šrafurami, in sicer glede na stopnjo razčiščenosti lastništva (nepregledani podatki, prečiščeni podatki-je lastništvo občine, prešiščeni podatki-ni lastništvo občine, v reševanju, zgodovinski zapis). Grafični prikaz objektov je možno tudi filtrirati glede na stopnjo razčiščenosti lastništva (vsaka šrafura posebej).

Ob izboru objekta v grafičnem pregledovalniku se prikaže nekaj osnovnih podatkov tega objekta in povezava na REON – register občinskih nepremičnin.

Register občinskih nepremičnin

Prikaz grafičnega sloja “REON – parcele” ali “REON-stavbe” v 3MAP pregledovalniku