+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

* VOPI/3MAP – skok na GIS

Povezava dokumentov VOPI  z GIS sistemom 3MAP

Dokumentni sistem VOPI je povezan z GIS sistemom 3MAP. Povezava omogoča v primerih, ko se določena vloga oz. vhodni dokument nanaša na eno ali na več parcel, da uporabnik ki obdeluje vlogo:

  • že v samem dokumentnem sistemu VOPI ima poleg vloge tudi sliko navedene parcele in tako dobi bolj konkretno informacijo o parceli,
  • iz slike parcele v VOPI-ju lahko neposredno skoči v GIS pregledovalnik 3MAP, kjer dobi seznam vseh zadev v dokumentnem sistemu VOPI, ki se nanašajo na to parcelo in tako dobi vpogled v predhodno že izdane dokumente,
  • s klikanjem po sosednjih parcelah v grafiki 3MAP si lahko ogleduje vsebine ostalih zadev (v kolikor ima za to pooblastila) in tako pridobi celovito sliko dogajanja na parceli ali okoli parcele pred izdelavo izhodnega dokumenta, kot odgovor na vlogo, ki jo obdeluje.

Glej tudi  3MAP/VOPI – pregled zadev na izbrani parceli …