+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Logistika in transport

Vodenje logističnih procesov

Razvijamo specifične aplikacije za operativno vodenje pretovornih in skladiščnih procesov v Luki Koper.

Za Luko Koper smo realizirali projekte, ki so pripomogli k kvalitetnemu in hitremu informacijskemu spremljanju pretoka blaga skozi pristanišče. Med prvimi projekti je bila informatizacija Kontejnerskega terminala leta 1991 z upravljanjem prekladalnih procesov v realnem času z uporabo brezžičnih prenosnih terminalov na skladiščni mehanizaciji in na kontejnerskih dvigalih.

V aktivnem sodelovanju z Luko, špediterji in pomorskimi agenti smo razvili in leta 1992 tudi uspešno organizacijsko vpeljalielektronski sistem naročanja luških storitev in elektronsko vodenje carinske evidence tovora v Luki, ki temelji na računalniški izmenjavi podatkov med informacijskimi sistemi Luke Koper, carino, špediterji in pomorskimi agenti .

Več o teh projektih si lahko preberete v poglavju Reference.

Danes z našimi rešitvami AVTI in ASK zagotavljamo Terminalu avtomobilov ter AvtoServisu na Terminalu avtomobilov Luke Koper celovito informacijsko podporo pri naročanju, planiranju, pretovoru in skladiščenju več kot 500.000 avtomobilov letno ter pri izvajanju spremljevalnih servisnih storitev  in izmenjavo podatkov s poslovnimi partnerji Terminala avtomobilov in Avto Servisa.