+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Logistika in transport

Vodenje logističnih procesov v Luki Koper

Razvijamo specifične aplikacije za operativno vodenje pretovornih in skladiščnih procesov v Luki Koper.

Za Luko Koper smo realizirali projekte, ki so pripomogli k kvalitetnemu in hitremu informacijskemu spremljanju pretoka blaga skozi pristanišče. Med prvimi projekti je bila leta 1991 informatizacija Kontejnerskega terminala,  kjer smo uspešno vpeljali računalniški sistem za upravljanje prekladalnih procesov v dejanskem času z uporabo radijsko povezanih brezžičnih ročnih in prenosnih terminalov na terenu, vgrajenih v kabine skladiščne mehanizaciji ter na kontejnerska obalna dvigala še pred Wi-Fi tehnologijo.

V dobrem in aktivnem sodelovanju z Luko Koper in njenimi poslovnimi partnerji, špediterji in pomorskimi agenti smo leta 1992 razvili in tudi uspešno organizacijsko ter tehnološko vpeljali sistem elektronskega naročanja luških storitev ter elektronsko vodenje carinske evidence tovora v prosti carinski coni Luke. Sistem temelji na računalniški izmenjavi podatkov (RIP) med informacijskimi sistemi Luke Koper, carino, špediterji in pomorskimi agenti. Za osnovo pravne veljave primopredaje odgovornsoti med pošiljateljem in prejemnikom smo vpeljali vozlišče (časovni in log strežnik vseh RIP izmenjav), pri določanju segmentov za pravilno sestavljanje strukture vseh novih elektronskih sporočil, javno objavljeni za vse stranke v luškem pretovornem procesu v treh knjigah standardov,  smo uporabili splošna pravila, priporočila in standarde EDIFACT. Sistem je v uporabi še danes.

Danes z rešitvami AVTI in ASK za upravljanje pretovornih in skladiščnih operacij Terminalu avtomobilov ter P&D AvtoServisu na Terminalu avtomobilov Luke Koper zagotavljamo celovito informacijsko podporo od prejemanja elektronske najave in naročil, planiranja operacij pretovora in skladiščenja do neposrednega nadzora in evidentiranja izvajanja vsakega premika vozila za več kot 700.000 avtomobilov letno,  ki kot tovor potujejo skozi Luko Koper.

Več o teh projektih si lahko preberete v poglavju Reference.