+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Logistika in transport

Vodenje logističnih procesov v Luki Koper

Razvijamo specifične aplikacije za operativno vodenje pretovornih in skladiščnih procesov v Luki Koper.

Za Luko Koper smo realizirali zahtevne projekte, ki so pripomogli k kvalitetnemu in hitremu informacijskemu spremljanju pretoka blaga skozi pristanišče.

Med prvimi projekti je bila leta 1991 informatizacija Kontejnerskega terminala kjer smo še pred pojavom Wi-Fi tehnologije uspešno vpeljali računalniški sistem MARKO za upravljanje ladijskih prekladalnih in skladiščnih procesov v realnem času z uporabo ročnih in prenosnih radijskih terminalov na terenu, vgrajenih v kabinah voznikov mehanizacije ter na kontejnerskih dvigalih .

Z dobrim in aktivnim sodelovanjem Luke Koper in lokalnih špediterjev in pomorskih agentov smo leta 1992 razvili in uspešno organizacijsko ter tehnološko vpeljali sistem SDISET – elektronsko naročanja luških storitev ter elektronsko vodenje carinske evidence tovora v prosti carinski coni Luke. Sistem temelji na računalniški izmenjavi podatkov (RIP) med informacijskimi sistemi Luke Koper, carino, špediterji in pomorskimi agenti. Kot osnovo za pravno veljavo primopredaje odgovornsoti med pošiljateljem in prejemnikom smo vpeljali t.i. vozlišče (časovni in log strežnik vseh izmenjanih sporočil). Pri določanju struktur elektronskih sporočil smo uporabili splošna pravila, priporočila in standarde EDIFACT. Vsa pravila so bila transparentno javno javno objavljena in dostopna vsem zainteresiranim strankam v luškem pretovornem procesu v obliki treh knjig standardov. Vpeljani sistem elektronskega naročanja je v uporabi še danes.

Z rešitvami AVTI in ASK za upravljanje pretovornih in skladiščnih operacij Terminalu avtomobilov ter P&D AvtoServisu na Terminalu avtomobilov Luke Koper smo zagotovili celovito informacijsko podporo od prejemanja elektronske najave vozil in naročil, planiranja operacij pretovora in skladiščenja do neposrednega nadzora in evidentiranja izvajanja vsakega premika vozila za več kot 700.000 avtomobilov letno,  ki kot tovor potujejo skozi Luko Koper.

Več o teh projektih si lahko preberete v poglavju Reference.