+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

KOPR

Samostojna zaledna aplikacija KOPR je namenjena računalniški podpori izdelave Odločbe o komunalnem prispevku, ki jo izdaja občinska uprava.

KOPR z neposrednim vpogledom v podatke na vhodnem dokumentu  (vloga občana za izbrano parcelo), vpogledom v GIS bazo prostorskih podatkov o območjih komunalnega prispevka ter z vpogledom v vrednostne in druge parametre občinskega odloka o komunalnem prispevku ter ob upoštevanju lastnih vlaganj in oprostitev, ki jih vnese uradnik, izračuna komunalni prispevek in vsebinsko sestavi ustrezno oblikovano in naslovljeno odmerno odločbo.

Uradnik izdelan dokument lahko pregleda, dopolni, dodatno uredi.

iKOPR je poenostavljena različica aplikaicije eKOPR. Aplikacija uporablja isto podatkovno bazo kot zaledna aplikacija eKOPR (prostorski podatki, podoatki o občinskem odloku) in je namenjena hitremu informativnemu izračunu komunalnega prispevka. Rezultati iKOPR so glede prostorskih podatkov vsebinsko enaki, le da iKOPR ne pripravi odmerne odločbe, seveda pa je možno prekopirati specifikacijo izračuna v dokument odločbe. Ker je aplikacija spletna, jo lahko občine ponudijo tudi preko občinskega spletnega portala navzven, občanom oz. potencialnim investitorjem v občini.

Več o  iKOPR dobite pod  “Storitve za občane”