+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

REPR

Spletna aplikacija REPR – register pravnih režimov, je namenjena vodenj zbirke prostorskih aktov, ki so v veljavi na določenem območju (npr. občine). Vodi se do vzpostavitve centralne javno dostopne zbirke skladno s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (ULRS 34/04, 8.april 2004).

Namenjena je podpori pri upravljanju s prostorom. Zato do podatkov v RePR lahko dostopamo neposredno iz 3MAP pregledovalnika prostorskih podatkov. V GIS pregledovalniku dobimo osnovne podatke iz REPR ter nadaljnje povezave do končnega dokumenta, ki je v RePR tudi shranjen.

V kolikor je vzpostavljena tudi digitalna shramba prostorske dokumentacije, ki je bila osnova za izdelavo akta (glej DAPA), imamo zagotovljen vpogled tudi v celotno prostorsko dokumentacijo, ki spremlja opazovani prostorski akt.

1repr-3map

Aplikacija REPR ima dva nivoja uporabnikov:  skrbniški nivo, ki vzdržuje zapise in šifrante v registru ter uporabniški nivo, s pravicami iskanja in pregledovanja zapisov neposredno v registru ali preko GIS pregledovalnika 3MAP.

 

REPR omogoča:

a) iskanje aktov po različnih kriterijih:

1repr-2iskanjeakta

 

b) prikaz osnovnih podatkov akta ter vseh evidentiranih sprememb akta.

Če ima izbrani zapis očeta, so pod podrobnostmi naštete vse spremembe, dopolnitve in popravki pravnega režima. Primer:

1repr-3detajl

 

c) vpogled v vsebino digitaliziranega akta:

1repr-5dokument