+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Prostorski plani in akti

Na različnih grafičnih slojih prikazujemo območja veljave prostorskih planov, izvedbenih aktov, namensko rabo prostora, ipd.

3MAP pregledovalnik omogoča poizvedbe in iskanja po različnih aktih. Iz izbrane lokacije ali izbranega območja veljave posameznega akta lahko nadaljujemo neposredno do prikaza in vpogleda v izbrane dokumente ali kličemo različne podporne aplikacije.

Neposredno iz 3MAP pregledovalnika lahko uporabnik s poizvedovanjem po prostoru dobi naslednje informacije, vezane na skupino slojev “Prostorski plani in akti” :

Seznam prostorskih aktov, ki veljajo na določenem območju ter iz seznama naprej vpogled v digitalizirano vsebino posameznega akta, ki je shranjen v REPR – registru pravnih režimov in drugih prostorskih aktov.

Glej več o REPR

Dostop do projektne dokumentacije, oz. vpogled  v celotno projektno dokumentacijo, ki je bila osnova za pripravo prostorskega akta in je shranjena v DAPA – digitalni shrambi projektne prostorske dokumentacije.

Glej več o DAPA 

Prikaz lokacijske informacije oz. klic aplikacije, ki za izbrano parcelo izdela presek skozi vsebino vseh obstojčih slojev prostorskih aktov in pripravi t.i. lokacijsko informacijo (Potrdilo o namenski rabi zemljišča; Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih; Lokacijska informacija o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih),

Informativni izračun oz. klic aplikacije, ki za izbrano lokacijo (parcelo, hišni naslov) izdela informativni izračun skladno z občinskim odlokom ter poda specifikacijo izračuna, npr. informativni izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, informativni izračun komunalnega prispevka, izdelavo odločbe z odmero komunalnega prispevka, ipd.