+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Internet stvari (IoT)

Internet stvari je ključen gradnik za digitalno poslovanje.

Smip_znak_rgb_manjsi SLOZ orodji spletne platforme SMIP vzpostavljamo aplikacije za nadzor in upravljanje pametnih naprav, pametnih stavb, pametnih mest, pametnih tovarn,…

 

IoT storitve prilagojene B2B in B2C poslovanju:

PAMETNA MESTA: Učinkovito upravljanje sredstev in virov!

Pametna IKT infrastruktura je eno izmed ključnih področij, ki zagotavljajo razvito območje skupnosti, imenovano PAMETNO MESTO, hibridni ekosistem, ki povezuje fizični in digitalni svet z namenom, da izboljša kakovost, učinkovitost in interaktivnost urbanih storitev, s končnim ciljem dvig kakovosti bivanja.

 • Zmanjšuje stroške
 • Zmanjšuje porabo virov
 • Veča stik med posameznikom in skupnostjo (meščani, občani, državljani in upravo)

PAMETNE TOVARNE (Industrija 4.0):  Povezovanje, analiziranje, načrtovanje, nadzor.

Globalni in varni pretok podatkov med napravami in informacijskimi sistemi je prvi korak razvoja pametnih tovarn. Priključitev vseh proizvodnih naprav v osnovno omrežje je nujno za olajšanje zanesljivega pridobivanja in analize podatkov.

PAMETNE ZGRADBE: Načrtovanje, obveščanje, vzdrževanje in upravljanje na preprost in pameten način!

Upravljanje objektov, kot “integracija vseh procesov, potrebnih za nudenje dogovorjenih storitev”, v organizacijah, ki stremijo k izboljšanju učinkovitost svojih primarnih dejavnosti, doseže z uporabo IoT tehnologije povsem novo raven podpore za svoje storitve.
Upravitelji stanovanjskih in poslovnih zgradb lahko z uporabo IoT tehnologij učinkovito povezujejo in integrirajo ljudi, sisteme, lokacije, procese in tehnologijo. Posledično se strateško-taktični in operativni nivo ukrepov z uvajanjem pametnega načrtovanja, tekočega informiranja, preventivnega vzdrževanja in drugih specifičnih dejavnosti, okrepijo.

PAMETNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO: Upravljanje proizvodnje in porabe energije v realnem času.

Namenske aplikacije za končne uporabnike in za upravitelje omrežij, ki temeljijo na IoT podatkih v realnem času, omogočajo razvoj novih načinov povečevanja energetske učinkovitosti zgradb, s čimer zagotavljajo tako uspešnejše zadovoljevanje energetskih potreb stavbe (ali organizacije) in omogočajo uvajanje novih storitev z novimi inovativnimi poslovnimi modeli.

 • Upravljanje,
 • Nadzor,
 • Analiziranje
 • Načrtovanje,
 • Nudenje novih storitev strankam.

Produkti SMART: SMIP Connect vodi vaše inovacije preko povezanih izdelkov.

Povezovanje produktov, virov in stvari v IoT oblak prinaša proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev nove in edinstvene interne podatke za pametnejše in strateške odločitve.

 • Odločanje na podlagi podatkov
 • Povečanje operativne učinkovitosti
 • Izboljšanje performanc izdelka
 • Napovedne storitve, storitve za stranke

Kakšna je vaša IoT strategija?

Interaktivno in inovativno!

znacka_2018_srebrnaSMIP – je akronim za Smart Information Platform – nabor orodij in gradnikov s katerimi vam vzpostavimo namenske poslovne aplikacije, namenjene beleženju in sprotni obdelavi velikega števila podatkov prejetih v realnem, nadzoru, upravljanju in integraciji večjega števila različnih krmilnih naprav (M2M – machine to machine) v skupen ekosistem v svetu prihajajočega interneta stvari (Internet of Things).

SMIP Connect je skupina storitev, ki jih razvijamo pod skupno blagovno znamko, povezanih s pametno informacijsko platformo SMIP Cloud.

SMIP Connect logo orange

ZA DODATNE INFORMACIJE NAM PIŠITE NA <info@smipconnect.com>

ALI NAS POKLIČITE NA TELEFON <+386 5 611 7000>.

 

what_is_your_iot_strategy?