+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Razvijamo aplikativne rešitve, v celoti prilagojene vašim
specifičnim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet stvari (IoT)

Internet stvari je ključen gradnik za digitalno poslovanje.

Z orodji spletne platforme SMIP vzpostavljamo aplikacije za nadzor in upravljanje pametnih naprav, pametnih stavb, pametnih mest…

 

IoT storitve prilagojene B2B in B2C poslovanju:

PAMETNA MESTA: Učinkovito upravljanje sredstev in virov!

Pametna IKT infrastruktura je eno izmed ključnih področij, ki zagotavljajo razvito območje skupnosti, imenovano PAMETNO MESTO, hibridni ekosistem, ki povezuje fizični in digitalni svet z namenom, da izboljša kakovost, učinkovitost in interaktivnost urbanih storitev, s končnim ciljem dvig kakovosti bivanja.

 • Zmanjšuje stroške
 • Zmanjšuje porabo virov
 • Veča stik med posameznikom in skupnostjo (meščani, občani, državljani in upravo)

PAMETNE TOVARNE (Industrija 4.0):  Povezovanje, analiziranje, načrtovanje, nadzor.

Globalni in varni pretok podatkov med napravami in informacijskimi sistemi je prvi korak razvoja pametnih tovarn. Priključitev vseh proizvodnih naprav v osnovno omrežje je nujno za olajšanje zanesljivega pridobivanja in analize podatkov.

PAMETNE ZGRADBE: Načrtovanje, obveščanje, vzdrževanje in upravljanje na preprost in pameten način!

Upravljanje objektov, kot “integracija vseh procesov, potrebnih za nudenje dogovorjenih storitev”, v organizacijah, ki stremijo k izboljšanju učinkovitost svojih primarnih dejavnosti, doseže z uporabo IoT tehnologije povsem novo raven podpore za svoje storitve.
Upravitelji stanovanjskih in poslovnih zgradb lahko z uporabo IoT tehnologij učinkovito povezujejo in integrirajo ljudi, sisteme, lokacije, procese in tehnologijo. Posledično se strateško-taktični in operativni nivo ukrepov z uvajanjem pametnega načrtovanja, tekočega informiranja, preventivnega vzdrževanja in drugih specifičnih dejavnosti, okrepijo.

PAMETNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO: Upravljanje proizvodnje in porabe energije v realnem času.

Namenske aplikacije za končne uporabnike in za upravitelje omrežij, ki temeljijo na IoT podatkih v realnem času, omogočajo razvoj novih načinov povečevanja energetske učinkovitosti zgradb, s čimer zagotavljajo tako uspešnejše zadovoljevanje energetskih potreb stavbe (ali organizacije) in omogočajo uvajanje novih storitev z novimi inovativnimi poslovnimi modeli.

 • Upravljanje,
 • Nadzor,
 • Analiziranje
 • Načrtovanje,
 • Nudenje novih storitev strankam.

Produkti SMART: SMIP Connect vodi vaše inovacije preko povezanih izdelkov.

Povezovanje produktov, virov in stvari v IoT oblak prinaša proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev nove in edinstvene interne podatke za pametnejše in strateške odločitve.

 • Odločanje na podlagi podatkov
 • Povečanje operativne učinkovitosti
 • Izboljšanje performanc izdelka
 • Napovedne storitve, storitve za stranke

Kakšna je vaša IoT strategija?

Interaktivno in inovativno!

znacka_2018_srebrnaSMIP – je akronim za Smart Information Platform – nabor orodij in gradnikov s katerimi vam vzpostavimo namenske poslovne aplikacije, namenjene beleženju in sprotni obdelavi velikega števila podatkov prejetih v realnem, nadzoru, upravljanju in integraciji večjega števila različnih krmilnih naprav (M2M – machine to machine) v skupen ekosistem v svetu prihajajočega interneta stvari (Internet of Things).

SMIP Connect je skupina storitev, ki jih razvijamo pod skupno blagovno znamko, povezanih s pametno informacijsko platformo SMIP Cloud.

SMIP Connect logo orange

ZA DODATNE INFORMACIJE NAM PIŠITE NA <info@smipconnect.com>

ALI NAS POKLIČITE NA TELEFON <+386 5 611 7000>.

 

what_is_your_iot_strategy?