+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Spletno okolje 3iOS

Spletne poslovne aplikacije in zaledni spletni servisi se izvajajo na lastni spletni platformi, ki jo s kratico imenujemo 3iOS oz. 3 PORT-ov internetni operacijski sistem. 

Naloga spletnega okolja 3iOS je zagotavljanje varnega in zanesljivega delovanja spletnih aplikacij, beleženja revizijskih sledi uporabe posameznih aplikacij in dostopov do dokumentov ter centralno izvajanje dovoljenj za delo.

Pooblastila za delo in nivoji pravic za delo s podatki se administrirajo v sistemu 3iOS centralno za vse naše spletne aplikacije. 3iOS uporabnikom dinamično pripravlja menije in funkcionalnosti v posameznih aplikacijah tako, da uporabniki lahko dostopajo le do tistih podatkov in dokumentov ter izvajajo le tiste aktivnosti v posameznih aplikacijah, za katere imajo pooblastila za delo.