+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Portal ASK

Spletna aplikacija za zunanji dostop do ASK

Aplikacija ponuja zunanjim uporabnikom storitev avto servisa na Avtomobilskem terminalu Luke Koper naslednje akcije:

  • vpogled v dogovorjene pakete storitev nad naročenimi vozili (sprejete ponudbe),
  • vpogled v obstoječe podatke o vozilih (najavljeni za prihod, naročeni za delo, čakajo na skladišču ASK, v delu, zaključeni, imajo zapise o poškodbah, …),
  • ročni vnos novih naročil ali nalaganje že pripravljenih formaliziranih naročil iz lastnih sistemov v sistem za naročanje storitev ASK,
  • popravljanje – korekcije podatkov.

Prikazujejo se ažurni podatki iz podatkovne baze ASK (Oracle).
Portal ASK lahko uporabljajo predhodno registrirani uporabniki storitev podjetja Avtoservis d.o.o.

Portal ASK - Spletna aplikacija za zunanji dostop do ASK