+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

AvtoServis – Luka Koper

Podpora planiranju in spremljanju izvajanja storitev na terenu

Izziv

Družba Avtoservis Koper (ASK) je želela povečati učinkovitost in kakovost storitev, ki jih ASK nudi svojim strankam, z razvojem ustrezne informacijske podpore naslednjim postopkom :

  • trženja (povpraševanje, ponudbe, pogajanja, pogodbe – dogovor),
  • komuniciranja s strankami (specifikacije naročil z vsemi  podatki o vozilih),
  • prevzema in oddaje vozil,
  • tekočega evidentiranja vseh storitev na vozilu in nudenja informacij o trenutnem stanju vozila,
  • planiranja, spremljanja in analize izvajanja operativnega dela.

Rešitev

Odčitavanje s čitalcem kode (povezava plavi zob)

Popis vozil s čitalcem kode (foto BV)

Z naročnikom je bila ugotovljena optimalna rešitev, ki je predvidevala izdelavo namenskih spletnih aplikacij, širšo uporabo modulov že obstoječega ERP sistema  PANTHEON  in izdelavo specifične mobilne programske opremeza obvladovanje procesov prevzema in predaje vozil na terenu.

Dogovorjene tehnološke platforme so bile:

  • ERP:  Pantheon Slo  SE00, podatkovna baza SQL na OS MS Serverju Standard Edition,
  • Naročanje, planiranje in lansiranje delovnih nalogov za vozila: namenska aplikacija, JAVA, podatkovna baza ORACLE, Linux
  • Terenska kontrola in prevzem vozil : namenska aplikacija za  tablični računalniki (Android), opremljeni s čitalnikom črtne kode, fotoaparatom ter GPS napravo.
Podpora planiranju in spremljanju izvajanja storitev na terenu

Kontrola vozila z odčitavanjem kode s fotoaparatom (foto BV)

Usmeritev, da z našimi aplikacijami lahko dostopate do svojih podatkov od kjerkoli in s katerokoli naprave, podatki pa so stalno osveženi in vedno na voljo,  smo leta 2011 realizirali  z uporabo tabličnih računalnikov, ki preko brezžične povezave na lokalno računalniško omrežje dvosmerno komunicirajo z aplikacijo in bazo v stvarnem času.

Stopnjo zanesljivosti dviguje možnost uporabe alternativnih poti (GPRS) in možnost delovanja v off-linenačinu, ko operativne podatke pretočimo v tablični računalnik, jih na terenu uporabimo in osvežimo z lokalno aplikacijo in kasneje prenesemo v poslovno bazo.

Tablica z mobilno aplikacijo ASK (foto BV)

Tablica z mobilno aplikacijo ASK (foto BV)

Z uporabo tabličnih računalnikov je bila razširjena funkcionalnost  in dodana vrednost, saj omogočajo uporabo čitalnika črtnih kod, vgrajeni fotoaparat  omogoča tako optično skeniranje črtnih kod kot fotografiranje ( v tem primeru pri izdelavi zapisbnika poškodb), z GPS napravo lahko registriramo geolokacijo dogodka oz. vozila, zaslonska tipkovnica nam omogoča enostaven vnos tekstov, itd… Skratka, po izboru komunikacijske poti, se  spekter uporabnosti nenadoma razširi.

Rezultati

V AvtoServisovih servisnih delavnicah za avtomobile (PDI & PDS center) obdelajo dnevno med 250 in 350 vozili z zelo različnimi servisnimi storitvami. Vse storitve od najave, planiranja so tekoče spremljane in evidentirane z uporabo tabličnih računalnikov in malih čitalnikov črtnih kod.

Vsa potrebna dokumentacija za obračun opravljenih storitev ter za predajo zaključenih vozil Terminalu avtomobilov v Luki Koper je tekoče obdelana. Podatki o opravljenih storitvah se sproti tudi posredujejo v računalniške sisteme lastnikov vozil in v računalniški sistem AVTI Terminala avtomobilov za planiranje prevzema vozil iz servisa.

Na ta način je bil čas do prevzema servisiranih vozil skrajšan za en dan.