+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

LOKI – lokacijske informacije

Izdelava dokumentov tipa “lokacijska informacija” za parcele iz podatkov na vlogi občana (eLOKI, iLOKI)

Namenska aplikacija LOKI je dostopna neposredno iz sistema za pisarniško poslovanje VOPI.

Namenjena je samodejni izdelavi lokacijskih informacij. Z izbrano prejeto vlogo uslužbenec v zalednem dokumentnem sistemu VOPI sproži akcijo izdelave izhodnega dokumenta. V ozadju je aplikacija LOKI, ki iz podatkov prevzetih z vloge (stranka, oznaka zadeve, parcele, vrste vloge) ter iz podatkov, prevzetih iz prostorskih in drugih podatkov (npr. aktov) v GIS bazi, sestavi ustrezno oblikovan in vsebinsko pravilen izhodni dokument (eno od “Lokacijskih informacij” oz. Potrdilo o namenski rabi zemljišča) za parcele na vlogi, ter dokument knjiži in shrani neposredno v sistem pisarniškega poslovanja VOPI.

Aplikacijo LOKI je možno uporabljati že pri manjšem naboru zajetih prostorskih podatkov v GIS bazi, saj uradnik lahko poglavja v dokumentu, ki jih sestavi program LOKI še vedno dopolni na klasičen način z urejanjem kreiranega e-dokumenta. Funkcionalnost aplikacije se povečuje z dodajanjem slojev prostorskih podatkov in območij pravnih režimov, ki so potrebni in predpisani za izdelavo lokacijskih informacij, v GIS bazo podatkov.  V podjetju smo se specializirali  za vzpostavitev in vzdrževanje le-teh.

Adobe_PDF_file_icon_32x32 Seznam slojev potrebnih za izdelavo LOKI

 

Samostojna različica aplikacije LOKI je i-LOKI:

i-LOKI (“informativni LOKI”) je spletna aplikacija, ki uporablja iste postopke in GIS podatke za generiranje izhodnega dokumenta, kot zaledna aplikacija LOKI. Od nje se razlikuje le v tem, da ni povezana z zalednim dokumentnim sistemom VOPI. Ker ne potrebuje podatkov iz vloge, ne izdela oblikovanega uradnega izhodnega dokumenta z navedbo stranke, klasifikacijske oznake ter s podpisom uslužbenca, shranjenega v dokumentnem sistemu, temveč uporabniku i-Loki poda le vsebinsko informacijo (neuradna informacija).

Ne glede na to, aplikacijo “i-LOKI” lahko uporabljajo uslužbenci kot delovni pripomoček za pripravo podatkov, ki jih je potrebno navesti (prekopirati) na uradni izhodni dokument. Poleg tega je “i-LOKI” lahko tudi javno dostopen na občinskem portalu. Preko spletne aplikacije si občani lahko sami in v živo pridobivajo neuradne informacije. Na ta način lahko dobijo dovolj informacij za odločanje in ne vlagajo več toliko zahtevkov za lokacijsko informacijo. S tem pa so tudi občinski uradniki razbremenjeni marsikatere rutinske izdelave informacij na podlagi .

Več o “i-LOKI” dobite v razdelku “e-storitve za občane”.

Opomba: klic aplikacije i-LOKI je možno implementirati z neposrednim klicem spletnega obrazca za vnos parcele in tudi neposredno iz pregledovalnika prostorskih podatkov 3MAP, kjer s klikom na poljubno parcelo dobimo rezultat poizvedbe i-LOKI.