+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

SMIP Cloud – pametna informacijska platforma

Smip_znak_rgb_manjsi

Obiščite smipcloud.com

Kaj je SMIP 2.0?

SMIP je akronim za “Smart Information Platform” in označuje programsko opremo, razvojna orodja ter servisne in uslužnostne programe, ki jih razvijamo za vzpostavljanje in izvajanje aplikativnih programskih rešitev na različnih področjih interneta predmetov (ang. Internet of Things, IoT). SMIP omogoča povezovanje večjega števila pametnih naprav, uporabnikov in aplikacij v oblaku.

SMIP 2.0 je nova, razširjena različica programske opreme SMIP, ki vsebuje višjo stopnjo integracije računalništva v oblaku (ang. cloud computing) in računalništva na robu (ang. edge computing) ter zagotavlja varno in pametno komunikacijo med lokalnim SMIP agentom s priključenimi napravami IoT in SMIP oblakom.

znacka_2018_srebrna

pdf-logo

Prospekt A4 ENG

Osnovni cilj razvoja platforme SMIP je, zagotoviti okolje ter potrebna orodja za razvoj in za produkcijo izvajanje različnih namenskih aplikacij za upravljanje in nadzor velikega števila povezanih naprav in velikega števila uporabnikov z različnimi pooblastili.

 

Sledite SMIP na Linkedin

Ključne funkcionalnosti platforme SMIP so:

Komunikacija z različnimi napravami in spletnimi storitvami

 • podpora različnim napravam (merilni instrumenti, tipala, aktuatorji ipd.)
 • podpora različnim spletnim storitvam (npr. storitve vremenske napovedi ipd.)
 • podpora velikemu številu enakih naprav (enostavno in hitro dodajanje novih istega tipa)
 • možnost povezovanja z različnimi napravami in storitvami (npr. krmiljenje naprav glede na vremenske napovedi ipd.)

Upravljanje z uporabniškimi pravicami

 • podpora velikemu številu uporabnikov
 • sledljivost (kdo, komu, kdaj, kaj)
 • samostojnost uporabnikov
  • naredijo si lasten račun (account)
  • dodajo si lastne naprave (če so prirejene za avtentikacijo)

Hramba, obdelave in vizualizacije podatkov

 • podpora velikemu številu podatkov
 • logiranje (avtomatično logiranje pri kreiranju nove instance)
 • uvoz/izvoz, editiranje podatkov
 • obdelave podatkov, vizualizacija, kreiranje periodičnih poročil

Varne povezave z napravami

 • varnost: SSL, vloge, pravice, realmi, …
 • monitoring celotnega sistema:
  • kdaj se zgodijo napake
  • obveščanje o napakah
  • lažje iskanje vzrokov napak, preventivno vzdrževanje

Ostale prednosti

 • performančnost oz. skalabilnost – delo z velikimi podatki
 • podpora mobilnim napravam
 • možnost najema storitev v oblaku (SaaS)
 • popolna podpora večjezičnosti, kjer lahko administratorji sami dodajajo jezike in prevajajo vsebine.

 

Kje lahko uporabimo SMIP?

Orodja na platformi SMIP nam omogočajo razvoj in vzpostavitev namenskih aplikacij za nadzor, krmiljenje in administriranje sistemov, naprav, uporabnikov ter za obdelavo in grafični prikaz velike količine podatkov (meritev) na različnih vertikalnih področjih interneta stvari, kot so:

 • PAMETNA MESTA – nadzor prometa, javne razsvetljave, podpora mobilnosti, …
 • PAMETNE TOVARNE – industrija, pametne tovarniške proizvodne verige, …
 • PAMETNE HIŠE – krmiljenje in nadzor hišnih naprav, energetska učinkovitost …
 • PAMETNA ENERGIJA – pametna omrežja, hibridni sistemi za upravljanje z energijo (HEMS), …
 • PAMETNO ZDRAVSTVO – telemedicina, nadzor pacientov na daljavo, oddaljeno diagnosticiranje, spremljanje in nadzor dnevnih aktivnosti, ….
 • PAMETNA OMREŽJA – spremljanje in nadzor porabe energentov, vode, toplote, delovanje naprav …

in predvsem v VAŠIH PROJEKTIH z namensko pripravljenimi aplikacijami za nadzor in upravljanje vaših naprav.

Demo primer

DemoPowerIQDemo primer v živo prikazuje delovanje hibridnega sistema za upravljanje z električno energijo (HEMS) za pametno hišo, ki električno energijo lahko dobiva in vrača iz omrežja, iz fotovoltaičnih panelov in iz svojega akumulatorskega baterijskega skladišča. Demo primer obdeluje realne podatke iz HEMS naprave, ki je postavljena za krmiljenje proizvodnje in porabe električne energije za poslovno stavbo podjetja Robotina d.o.o.

Pogled za končnega uporabnika si lahko ogledate na strani demopiq.smipcloud.com
(prijava:  demo / demo).

 

Dodatne informacije o platformi SMIP

Lahko obiščete spletno stran www.smipcloud.com

ali nam pišete na info@smipcloud.com.

Arhitektura SMIP

Arhitektura SMIP

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save