+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

AVTI

Vodenje pretovora in skladiščenja vozil na Terminalu avtomobilov Luke Koper

Sistem računalniške podpore “AVTI” (več o …) smoSistem računalniške podpore AVTI razvili z namenom nudenja podpore planiranju operativnega dela, prevzemanju in odpremljanju vozil ter izvajanju storitvenih operacij z vozili, ki kot tovor potujejo preko Terminala avtomobilov v Luki Koper.

Aplikacija s sprotnim evidentiranjem vseh premikov vozil od vhoda do izhoda zagotavlja ažuren pregled trenutnega stanja vsakega vozila ter njegovo trenutno lokacijo na terminalu. Zajem identifikacijskih podatkov o vozilih je podprt s prenosnimi čitalci črtnih kod, s katerimi so standardno opremljena vsa vozila med transportom.

Sprejemanje najav prihodov vozil in naročil za odpremo, kar je pogoj za uspešno operativno planiranje in pripravo dela in skladiščnega prostora, kakor tudi obveščanje o dejansko izvršenih premikih vozil, poteka med naročniki storitev, lastniki vozil in izvajalcem storitev na Terminalu izključno z računalniško izmenjavo podatkov. Vsak lastnik tovora ima preko spletnega portala vpogled v stanje svojih vozil na terminalu ter izvršene operacije (pranje, nulti servis, spremeba lokacije, podatki o odpremljenih vozilih z vlaki, tovornjaki, …).

0avtiskenAplikacija podpira zajem podatkov o vozilih na terminalu z uporabo čitalcev črtnih kod. Pri tem so špice v količini zajetih podatkov o vozilih zlasti ob prihodu tovorne ladje (razkladanje npr. 5.000 vozil se lahko izvrši v par urah), kar se prišteje rednim storitvam z vozili na skladišču in v odpremi (dnevna odprema med 500 in 1000 vozili z vlaki in tovornjaki).

Sprejemanje elektronskih najav prihodov in odpreme vozil ter priprava poročil o izvršenih premikih vozil na skladišču in v odpremi je podprto v obliki različnih formaliziranih elektronskih sporočil. Vsebino sporočil (strukturo) določajo posamezni proizvajalci vozil oz. lastniki vozil.

Sistem računalniške podpore AVTIZaradi najrazličnejših zahtev po ažurni izmenjavi podatkov med terminalom avtomobilov in lastniki tovora ter potreb lastnikov tovora po različnih rednih in ad hoc poizvedbah o trenutnem stanju svojih zalog na terminalu, omogoča aplikacija upravljalcem Terminala, da se lahko hitro prilagodijo novim zahtevam po novih vrstah sporočil. Uporabniki sistema si lahko samo pripravljajo filtre za pretvorbo prispelih elektronskih sporočil v interno obliko ter uvoz podatkov v podatkovno bazo. Enako si lahko pripravijo filtre za izvoz podatkov in za sestavljanje poljubnih, stranki prilagojenih formaliziranih elektronskih sporočil za računalniško izmenjavo podatkov z njihovimi informacijskimi sistemi. Za vpoglede v trenutno stanje na skladišču lahko pripravijo posameznim strankam prilagojene spletne obrazce v spletni aplikaciji iQuery za dinamično poizvedovanje preko spleta.

Jedro aplikacije je izdelano v programskem jeziku C++ za Windows okolje in temelji na relacijski podatkovni bazi ORACLE. Sistem AVTI izmenjuje tudi podatke s centralno evidenco tovora v Luki. Na osnovi prejetih elektronskih naročil (dispozicij za delo) sistem vrača v centralni luški sistem spiske serijskih številk avtomobilov, ki so bili pretovorjeni in s tem ažurira tudi centralno skladiščno evidenco Luke Koper.

Prednost sistema AVTI je predvsem njegova odprtost in prilagodljivost za spremembe, ki se dogajajo na svetovnem tržišču med proizvajalci avtomobilov. Sistem neprestano prilagajamo in razvijamo glede na spreminjajoče se zahteve, ki jih postavljajo tovor, dobavitelji in kupci tovora ter glede na potrebe samega terminalista.

Sistem je v več kot dvajsetih letih uporabe prešel iz začetnega letnega prometa 30.000 vozil v letu 1997 na 500.000 vozil v letu 2007 in rekordnih nekaj več kot 750.000 vozil leta 2017. Celoten informacijski sistem AVTI upravljata le dva dispečerja, ki sta v stiku z izvajalci na terenu ter en dispečer, ki je v stiku z naročniki storitev in lastniki vozil (priprave podatkov, poročil, sprejemanje nalogov, izdelave različnih dnevnih, tedenskih, mesečnih statistik, pregledi opravljenih storitev na skladišču, ugotovljenih poškodb, ipd).

Spletni portal AVTI za komitente

Sistem AVTI je podprt s spletno aplikacijo  iQuery  oz. iQplus, ki je namenjena zunanjim strankam ter 3Pquery za batch obdelave in priprave podatkov za ostale sisteme v Luki.

Aplikacija iQuery omogoča pripravo vsaki posamezni stranki prilagojenih spletnih obrazcev, s katerimi jim je nato s prijavo v spletni portal omogočeno v živo poizvedovanje po podatkih o svojem tovoru, ki potuje preko Terminala avtomobilov. Poizvedbe so lahko različni vpogledi v trenutno stanje vozil na skladišču, vpogledi v zgodovino premikov, priprava različnih seznamov in poročil po različnih kriterijih in ne nazadnje tudi izdelava poljubnih, stranki prilagojenih formaliziranih elektronskih sporočil za računalniško izmenjavo podatkov z njihovimi informacijskimi sistemi. Zunanjim uporabnikom je dostopna preko namenskega portala terminala avtomobilov.

Aplikacija 3Pquery je zaledni servis, namenjen obdelavi operativnih podatkov in pripravi sumarnih podatkov, ki jih izmenjuje s sistemom TinO Luke Koper.