+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

3MAP – GIS pregledovalnik

Pregledovalnik prostorskih podatkov

03map3MAP je za uporabo enostaven spletni pregledovalnik prostorskih podatkov, ki v ozadju povezuje prostorske podatke z ostalimi podatkovnimi zbirkami občinskega zalednega sistema. Na ta način omogoča poleg prikazovanja najrazličnejših grafičnih slojev kot vsi standardni GIS pregledovalniki tudi poizvedovanje po podatkih v drugih zbirkah ter dostop do njih preko izbire z enostavnim klikom na objekt prikazan v prostoru.

3MAP smo razvili kot delovni pripomoček za celovito računalniško podporo izvajanju postopkov občinskih služb, ki delujejo na področju urejanja prostora  in poslovanja z nepremičninami. Kot tak se navezuje na dokumentni sistem VOPI ter na ostale namenske aplikacije, ki imajo med podatki prostorsko komponento (npr. NUSZ, LOKI, KOPR, …)

3MAP se danes uporablja ne le kot modul dokumentnega sistema VOPI temveč zaradi svoje funkcionalnosti, modularnosti, hitre nadgradljivosti in enostavne uporabe tudi kot samostojna spletna aplikacija za prikazovanje poljubnih podatkov, ki so vezani na prostor (npr. REPR – Register pravnih režimov, DAPA – zbirka digitalizirane prostorske dokumentacije, ipd).

 

Več o 3MAP pregledovalniku