+386 5 90 77310

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne IoT rešitve na pametni platformi SMIP.

Portal AVTI

Sistem AVTI je podprt s spletno aplikacijo  iQuery  oz. iQplus, ki je namenjena zunanjim strankam ter 3Pquery za batch obdelave in priprave podatkov za ostale sisteme v Luki.

Aplikacija iQuery omogoča pripravo vsaki posamezni stranki prilagojenih spletnih obrazcev, s katerimi jim je nato s prijavo v spletni portal omogočeno v živo poizvedovanje po podatkih o svojem tovoru, ki potuje preko Terminala avtomobilov. Poizvedbe so lahko različni vpogledi v trenutno stanje vozil na skladišču, vpogledi v zgodovino premikov, priprava različnih seznamov in poročil po različnih kriterijih in ne nazadnje tudi izdelava poljubnih, stranki prilagojenih formaliziranih elektronskih sporočil za računalniško izmenjavo podatkov z njihovimi informacijskimi sistemi. Zunanjim uporabnikom je dostopna preko namenskega portala terminala avtomobilov.

Aplikacija 3Pquery je zaledni servis, namenjen obdelavi operativnih podatkov in pripravi sumarnih podatkov, ki jih izmenjuje s sistemom TinO Luke Koper.