+386 5 611 7000

Rešitve na ključ

Aplikativne rešitve v celoti prilagojene vašim zahtevam in potrebam.

Poslovni procesi

Vaš partner pri razvoju in programiranju na ključ.

Internet predmetov

Pametne rešitve na pametni platformi SMIP.

Portal AVTI

Sistem AVTI je podprt s spletno aplikacijo  iQuery  oz. iQplus, ki je namenjena zunanjim strankam ter 3Pquery za batch obdelave in priprave podatkov za ostale sisteme v Luki.

Aplikacija iQuery omogoča pripravo vsaki posamezni stranki prilagojenih spletnih obrazcev, s katerimi jim je nato s prijavo v spletni portal omogočeno v živo poizvedovanje po podatkih o svojem tovoru, ki potuje preko Terminala avtomobilov. Poizvedbe so lahko različni vpogledi v trenutno stanje vozil na skladišču, vpogledi v zgodovino premikov, priprava različnih seznamov in poročil po različnih kriterijih in ne nazadnje tudi izdelava poljubnih, stranki prilagojenih formaliziranih elektronskih sporočil za računalniško izmenjavo podatkov z njihovimi informacijskimi sistemi. Zunanjim uporabnikom je dostopna preko namenskega portala terminala avtomobilov.

Aplikacija 3Pquery je zaledni servis, namenjen obdelavi operativnih podatkov in pripravi sumarnih podatkov, ki jih izmenjuje s sistemom TinO Luke Koper.